Banatski Karlovac,Ul.Kosovska br.26,domaćinstvo na prodaju