Banatski Karlovac,Ul.Kosovska br.26

Datum i vreme licitacije biće naknadno objavljeni.