Banatski Sokolac,Kosovska 1

Datum i vreme licitacije biće naknadno objavljeni.