3,0-soban stan površine 84m2 sa pripadajućim garažnim mestom

  • Južni bulevar 15, Beograd
  • 84 m2
  • 9,650,000.00 RSD

3,0-soban stan površine 84m2 sa pripadajućim garažnim mestom

Obaveštavaju se zainteresovana lica da će Banka primati zatvorene ponude za kupovinu predmetne nepokretnosti i to,
Stan br.6, površine 84m2, na IV spratu, sa pripadajućim garažnim mestom br. 6, na adresi Južni bulevar br. 15, sagrađen na lat. parc. br. 4185/2 K.O.Vračar.
na adresi: Raiffeisen banka a.d. Beograd, Đorđa Stanojevića 16, zaključno sa 19.08.2019. godine do 12:00h.

Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti lično na navedenu adresu,na kojoj će stajati:

Ponuda za kupovinu stana u ul. Južni bulevar br. 15, Beograd, NE OTVARATI.

Nakon isteka navedenog roka,Banka će komisijski otvoriti prispele ponude i sa najboljim ponudiocem će pred Javnim izvršiteljem Ljiljanom Živković,zaključiti sporazum o prodaji nepokretnosti neposrednom pogodbom.

Minimalna prodajna cena predmetne nepokretnosti iznosi 9.650.000,00 RSD.

Ponudu shodno navedenim instrukcijama dostaviti lično na prijemnom šalteru Banke u ul.Đorđa Stanojevića 16,Novi Beograd.
Zainteresovana lica mogu kontaktirati Raiffeisen banku na tel.063/1063-872,011/220-8824