Beograd,Vračar 2,0-osoban stan 54m2

  • Ul. Gen. Horvatovića br. 7
  • 54 m2
  • 56,560.00 EUR

Beograd,Vračar 2,0-osoban stan 54m2,CENA:RSD 6,674,230.71

Javni izvršitelj Bojan Kostić u izvršnom predmetu izvršnog poverioca RAIFFEISEN BANKA AD Beograd,Ul.Đorđa Stanojeviča br.16.doneo je sledeći Z A K LJ U Č A K ODREĐUJE SE PRVA PRODAJA NEPOKRETNOSTI USMENIM JAVNIM NADMETANJEM i to: dvosoban stan u izgradnji,broj 14,površine 54,05 m2,izmerene korisne površine 48,92m2,na četvrtom spratu stambeno-poslovnog objekta,spratnosti P+6+PS,u Ulici Generala Horvatovića br.7 u Beogradu/objekat izgrađen bez odobrenja za gradnju/na katastarskoj parceli 3449/1,List nepokretnosti broj 4695 KO Vračar/stari broj Lista nepokretnosti 3880/ Nepokretnost koje je predmet prodaje nije slobodna od lica i stvari. Tržišna vrednost nepokretnosti na dan procene je utvrđena zaključkom javnog izvršitelja o utvrđenju vrednosti nepokretnosti od 15.08.2019.godine u iznosu od 9.534.615,30 dinara. Prodaja nepokretnosti obaviće se usmenim javnim nadmetanjem a PRVO JAVNO NADMETANJE obaviće se dana 20.09.2019.godine u 10 časova u Zemunu,Ul.Stevana Markovića br.8/II,u kancelariji javnog izvršitelja Bojana Kostića. Na prvom javnom nadmetanju početna cena iznosi 6.674.230,71 dinara što predstavlja 70% od utvrđene vrednosti nepokretnosti. Zainteresovani kupci su obavezni da do održavanja javnog nadmetanja uplate na ime jemstva 10% od utvrđene vrednosti nepokretnosti što iznosi 953.461,53 dinara,na depozitni račun javnog izvršitelja Bojana Kostića iz Beograda br.205-0000000251815-79 koji se vodi kod Komercijalne banke ad Beograd sa napomenom "jemstvo za učestvovanje na javnom nadmetanju u izvršnom predmetu И.И 1236/2019". Zainteresovani kupci su dužni da na javno nadmetanje dostave dokaz o uplaćenom jemstvu,a lica koja prethodno nisu položila jemstvo ne mogu učestvovati na javnom nadmetanju. Kupac kome se dodeli nepokretnost je dužan da položi cenu po kojoj se ista prodaje u roku od 15 dana od dana zaključenja javne prodaje na kojoj je kupcu dodeljena nepokretnost. Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se razgledanje nepokretnosti na osnovu pismenog zahteva za razgledanje dostavljenog do 17.09.2019.godine. Razgledanje nepokretnosti biće održano dana 18.09.2019.godine u 10,00 časova.