Bočar,Novo Miloševo parcele

Bočar,Novo Miloševo parcele

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ДРАГАН НИКОЛИЋ
Именован за подручје Вишег суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину
Зрењанин, Војводе Петра Бојовића 21 сп. З ст. 57
Тел: 023/600-380
Број предмета: ИИ 331/22
Дана: 02.10.2023. године

Јавни извршитељ Драган Николић,ради извршења на основу чл. 172 Закона о извршењу и обезбеђењу:

ЗАКЉУЧАК О ПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНОСТИ

УТВРЂУЈЕ СЕ да продаја заказана за дан 18.04.2023 године је окончана безуспешно из разлога неуредне доставе.
Утврђује се да је закључком број ИИ 331/22 од дана 28.07.2022. године утврђена вредност непокретности извршог дужника и то:

број ЛН 851 KO Бочар парцела 2967 укупне површине 4ха66а4Зм процењене вредности дин. 6.571.065,84.
број ЛН 3935 к.о. Ново Милошево парцела 9723/2 укупне површине 58аЗОм2 процењене вредности 684,442,00 дин.
Непокретност није слободна од лица и ствари.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.