Bosilegrad,Rajčilovci,parcele 18742m2

Bosilegrad,Rajčilovci,KO Bresnica,potes Osojna,šume,pašnjaci,livade ukupne površine 18742 m2

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ
Именован за подручје Вишег суда у Врању и
Привредног суда у Лесковцу
Цара Душана бр.12 Б/З1,Врање
Посл.број ИИВ-1460/20
Дана 26.12.2022.године

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ у извршном поступку
Извршног повериоца: ”RAIFFEISEN BANkA” a,d.Beograd, Београд,ул.Ђорђа Станојевића бр.16,у складу са одредбама чл. 171 а Закона о извршењу и обезбеђењу, доноси следећи:

ЗАКЉУЧАК о електронској јавној продаји

ОДРЕЂУЈЕ СЕ ДРУГО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ непокретности процењене Закључком о процени ИИВ-1460/20 од 01.11.2022.године и то:

1.Помоћна зграда, површине 21 т2, на КП.бр. 709/3, број објекта 1,улица „Кућни плац”,у приватној својини са уделом 1 /1,са земљиштем под зградом и другим објектом, површине 21 т2, на КП.бр.709/3, број дела 1, улица „Кућни плац”, у приватној својини са уделом l /l и земљиштем уз зграду и другим објектом,површине 351 т2, на КП.бр.709/3,број дела 2,улица „Кућни плац”, у приватној својини са уделом 1 /1,ЛН З1 КО Рајчиловци, процењена вредност удела је 156.168,60 динара,почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 78.084,30 динара.

2.Шума 4.класе,површине 819 т2,на КП.бр, 304, број дела 1,потес „Осојна”, у приватној својини са уделом 1 /2 (површина удела 409,5 м2)лн 25 КО Бресница.Процењена вредност удела је 38.466,79 динара,почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 19.233,39 динара.

3.Пашњак 5. класе,површине 514 м2,на КП.бр.308,број дела 1,потес „Осојна”, у приватној својини са уделом 1/2 (површина удела 257 м2)лн 25 КО Бресница,процењена вредност удела је 32.892,86 динара,почетна цена је 50% процењене вредности непокретности што износи 16.446,43 динара.

4.Шума 4. класе, површине 615 м2,на КП.бр.309, број дела 1,потес „Осојна”, у приватној својини са уделом 1/2 (површина удела 307,5 м2)лн 25 КО Бресница процењене вредности удела је 28.885,32 динара,почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 14.442,66 динара.

5.Њива 8.класе, површине 1529 м2,на КП.бр.335, број дела 1,потес „Герговица”, у приватној својини са уделом 1 /2(површина удела 764,5 м2)лн 25 КО Бресница,процењене вредности удела је 107.721,11 динара,почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 53.860,36 динара.

6.Ливада 5. класе, површине 402 м2,на КП.бр. 1166,број дела 1,потес „Сурвиште”,у приватној својини са уделом 1/2(површина удела 201 м2)лн 25 КО Бресница,процењене вредности удела је 28.321,70 динара,почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 14.160,85 динара.

7.Ливада 4.класе,површине 504 м2,на КП.бр.1176,број дела 1,потес „Сурвиште”, у приватној својини са уделом 1/2 (површина удела 252 м2)лн 25 КО Бресница,процењене вредности удела је 32.252,93 динара,почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 16.126,46 динара.

8.Њива 7. класе, површине 634 м2, на КП.бр. 1228,број дела 1, потес „Андоново гувно”, у приватној својини са уделом 1/2 (површина удела З17 м2)лн 25 КО Бресница,процењене вредности удела је 40.572,13 динара,почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 20.286,06 динара.

9.Пашњак 4. класе, површине 171 м2, на КП.бр. 1231, број дела 1,потес „Ковачевци”,у приватној својини са уделом 1/2(површина удела 85,5 м2)лн 25 КО Бресница,процењене вредности удела је 12.047,29 динара, почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 6.023,64 динара

10.Ливада 4. класе, површине 203 м2,на КП.бр. 1271, број дела 1,потес „Дебела глава”, у приватној својини са уделом 1 /2 (површина удела 101,5 м2)лн 25 КО Бресница процењена вредност удела је 12.991,35 динара, почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 6.495,67 динара.

11.Шума 5. класе,површине 1103 м2, на КП.бр.1272, број дела 1,потес „Дебела глава”, у приватној својини са уделом 1/2 (површина удела 551,5 м2)лн 25 КО Бресница,процењена вредност удела је 51.805,70 динара, почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 25.902,85 динара.

12.Ливада 4. класе, површине 467 м2,на КП.бр. 1275, број дела 1,потес „Дебела глава”, у приватној својини са уделом 1/2 (површина удела 233,5 м2)лн 25,КО Бресница,процењена вредност удела је 29.885,74 динара,почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 14.942,87 динара.

13.Пашњак 6.класе, површине 283 м2, на КП.бр.1304, број дела 1,потес „Попова њива”, у приватној својини са уделом 1/2 (површина удела 141,5 м2)лн 25 КО Бресница,процењена вредност удела је 18.110,86 динара, почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 9.055,43 динара.

14.Њива 7. класе, површине 4847 м2,на КП.бр. 1305, број дела 1, потес „Попова њива”, у приватној својини са уделом 1/2 (површина удела 2423,5 м2)лн 25 КО Бресница,процењена вредност удела је 341.480,84 динара, почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 170.740,42 динара.

15.Њива 8. класе, површине 4517 м2, на КП.бр. 1322,број дела 1, потес „Ковачевци”, у приватној својини са уделом 1/2 (површина удела 2258,5 м2)лн 25 КО Бресница,процењена вредност удела је 289.061,03 динара,почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 144.530,51 динара.

16.Вододерина, површине 493 м2,на КП.бр. 1346, број дела 1, потес „Ковачевци”,у приватној својини са уделом 1/2 (површина удела 246,5 м2)лн 25 КО Бресница,процењена вредност удела је 14.472,02 динара,почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 7.236,01 динара.

17.Њива 7. класе, површине 703 м2,на КП.бр.1347, број дела 1,потес „Ковачевци”, у приватној својини са уделом 1/2 (површина удела 351,5 м2)лн 25 КО Бресница,процењена вредност удела је 44.988,30 динара,почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 22.494,15 динара.

18.Шума З. класе, површине 340 м2, на КП.бр. 1391, број дела 1, потес „Кежин вир”, у приватној својини са уделом 1/2 (површина удела 170 м2)лн 25 КО Бресница,процењена вредност удела је 9.980,70 динара,почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 4.990,35 динара.

19.Шума 2. класе, површине 511 м2 ,на КП бр. 1396, број дела 1, потес „Кежин вир”, у приватној својини са уделом 1/2 (површина удела 255,5 м2)лн 25,КО Бресница,процењена вредност удела је 15.000,41 динара, почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 7.500,20 динара.

20.Њива 7. класе, површине 803 м2,на КП.бр. 1411,број дела 1,потес „Ковачевци”, у приватној својини са уделом 1/2 (површина удела 401,5 м2)лн 25 КО Бресница,процењена вредност удела је 289.061,03 динара, почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 144.530,51 динара.

21.Ливада 7. класе, површине 1658 м2 ,на КП.бр. 1416, број дела 1, потес „Ковачевци”, у приватној својини са уделом 1/2 (површина удела 829 м2)лн25 КО Бресница,процењена вредност удела је 116.809,42 динара,почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 58.404,71 динара.

22.Шума 4. класе, површине 14215 м2, на КП.бр. 1445, број дела 1, потес „Робанци”, у приватној својини са уделом 1 /2 (површина удела 7107,50 м2) ЛН 25 КО Бресница,процењена вредност удела је 667.650,12 динара, почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 333.825,06 динара.

23.Пашњак 4.класе,површине 949 м2 ,на КП.бр.1446,број дела 1, потес „Робанци”, у приватној својини са уделом 1/2 (површина удела 474,5 м2)лн 25 КО Бресница,процењена вредност удела је 44.572,63 динара,почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 22.286,31 динара.

24.Њива 8. класе, површине 1204 м2,на КП.бр.1447,број дела 1,потес „Робанци”,у приватној својини са уделом 1/2 (површина удела 602 м2) ЛН25 КО Бресница,процењена вредност удела је 56.549,47 динара,почетна цена удела је 50% процењене вредности што износи 28.274,73 динара.

Укупне процењене вредности предметних непокретности 2.479.748,35 динара. 
На другом електронском јавном надметању почетна цена износи 50% од процењене вредности непокретности или укупно 1.239.874,17 динара.

II На непокретности које су предмет продаје, сходно писменим исправама које су учесници у поступку предочили Јавном извршитељу до доношења Закључка о утврђивању вредности, извршеног вештачења и стања у Катастру непокретности, не постоје права трећих лица која умањују вредност непокретности и не престају продајом, нити службености и стварни терети које  купац преузима.

III Друго електронско јавно надметање ће се одржати дана 25.01.2022.године у 09:00 часова, на порталу електронског јавног надметања www.ejavnaprodaja.sud.rs.

IV Заинтересовани купци су обавезни да најкасније два дана пре одржавања електронског јавног надметања уплате на име јемства 15% од процењене вредности непокретности из става I изреке овог Закључка.
Јемство се полаже у готовом новцу уплатом на рачун прописан за уплату јавних прихода који не подлеже блокади, у складу са Правилником који уређује поступак електронске продаје.

V Електронско јавно надметање спроводи се методом надметања уз унапред утврђени лицитациони корак који одређен у проценту од почетне цене износи 10%.

VI Понуђач са највећом понудом ће платити цену за непокретност најкасније у року од 15 дана од дана доношења Закључка о додељивању. Ако понуђач не плати у датом року, други понуђач ће бити проглашен купцем и платити ону цену коју је он понудио, а исто правило се примењује и на рстале понуђаче. У случају да ниједан од понуђача са одговарајућом понудом не уплати цену у  рстављеном року, Јавни извршитељ ће поступити у складу са одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу.

VI По уплати купопродајне цене,Јавни извршитељ ће донети Закључак да се непокретност преда купцу и да се у јавну књигу упише право својине у његову корист.

VII Јавни извршитељ ће заинтересованим лицима омогућити да у његовом присуству предметне непокретности разгледају дана 20.01.2022. године у периоду од 11:00 до 12:00 часова, уз обавезну претходну најаву овом Јавном извршитељу на телефон 017/410-750.

VIII Закључак о продаји објавиће се на електронској огласној табли Коморе Јавнйх извршитеља www.komoraizvrsitelja.rs и на порталу електронског јавног надметай)а www.ejavnaprodaja.sud.rs с тим да извршни поверилац може о свом трошку да објави Закључак о продаји у средствима јавног информисања.

IX Сходно одредби чл.169 Закона о извршењу и обезбеђењу, купац предметне непокретности не може бити извршни дужник, Јавни извршитељ, заменик Јавног извршитеља, помоћник Јавног извршитеља нити друго лице запослено код Јавног извршитеља, као ни лица која су њихови крвни сродници у правој линији, а у побочној линији до 4. степена сродства, супружник, ванбрачни партнер, тазбински сродник до другог степена, старатељ, штићеник, усвојитељ, усвојеник, хранитељ или храњеник. Купац непокретности не може бити ни свако друго лице које службено учествује у конкретном извршном поступку. Купац непокретности не може бити ни лице запослено у Министарству као администратор портала електронског јавног надметања, нити лице које је његов крвни сродник у правој линији, а у побочној линији до 4. степена сродства, супружник, ванбрачни партнер, тазбински сродник до другог степена, старатељ, штићеник, усвојитељ, усвојеник,хранитељ.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,на тел.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем е маила:legal.collection@raiffeisenbank.rs.