Debeljača,porodična zgrada EUR6.400

Datum i vreme licitacije biće naknadno objavljeni.