Debeljača,porodična zgrada,NEPOSREDNA POGODBA od EUR 5.370

Debeljača,porodična stambena zgrada površine 71m2,Ul.Jožefa Atile 16,CENA:NEPOSREDNA POGODBA od EUR 5.370

Javni izvršitelj Goran Škero,Nikole Tesle br.15,lokal br.3,Pančevo,tel.013/355-885,u izvršnom postupku izvršnog poverioca RAIFFEISEN BANKA AD Beograd,Ul.Đorđa Stanojevića 16,donosi

Z A K LJ U Č A K
O PRODAJI NEPOSREDNOM POGODOBOM

PRODAJE SE nepokretnost označena kao:

-porodična stambena zgrada br.1,površine u gabaritu 71m2,u Ul.Jožefa Atile br.16,izgrađene na k.p.33/1,KO Debeljača
-katastarska parcela br.33/1,KO Debeljača,ukupne površine 374m2,zemljište u građevinskom području,upisano u listu nepokretnosti br.3075 KO Debeljača.

Na nepokretnosti koja je predmet prodaje ne postoje upisana nikakva stvarna prava niti tereti koji ostaju posle izvršene prodaje.
Javni izvršitelj nema podatke o trenutnom držaocu predmetne nepokretnosti pa je pretpostavka da je  u pitanju izvršni dužnik.

Predmetna nepokretnost se prodaje kao useljiva,a utvrđenje vrednosti predmetne nepokretnosti vršeno je zaključkom od 28.10.2020.godine i iznosi 1.266.753,00 dinara.

Nepokretnost se prodaje na neposrednoj pogodbi za cenu koja ne može biti manja od 50% utvrđene vrednosti odnosno 633.376,50 dinara.

Rok za zaključenje ugovora o kupoprodaji je 30 dana od dana objavljivanja ovoga zaključka a rok za plaćanje cene ne može biti duži od 15 dana od dana donošenja zaključka o dodeli nepkretnosti.

Zainteresovanim licima za kupovinu nepokretnosti dozvoliće se da razgledaju predmetnu nepokretnost uz obaveznu prethodnu najavu javnom izvršitelju na tel.013/355-885.

Zainteresovani kupac je u obavezi da neposredno pre zaključenja ugovora o kupoprodaji uplati na ime jemstva 15% od utvrđene vrednosti predmetne nepokretnosti na račun javnog izvršitelja broj 205-188902-56,kod banke KOMERCIJALNA BAKA AD Beograd sa pozivom na broj И.И 244/2017.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Raiffeisen banci a.d.Beograd,ul.Đorđa Stanojevića br.16,Novi Beograd,na tel.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 ili putem e-maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs.