Debeljača,porodična stambena zgrada sa pomoćnim objektom,EUR 6.400