Druga aukcijska prodaja nepokretnosti – stan i garaža u Subotici

  • Luke Sučića br. 17, Subotica
  • 87 m2
  • 38,000.00 EUR

Stan i garaža u Subotici

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, Raiffeisen banka a.d. Beograd, Đorđa Stanojevića 16

OGLAŠAVA
Drugu aukcijsku prodaju nepokretnosti
:

  • Stan br. 35, 77 m2, u potkrovlju zgrade koja je upisana kao zg. br. 1 izgrađena na kat. parc. br. 6823/2 , sve upisano u List nepokretnosti br. 20569 KO Donji grad, na adresi: Luke Sučića br. 17, Subotica, po početnoj ceni od 35.000,00 eur u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom  kursu Raiffeisen banke a.d. Beograd za devize na dan uplate.
  • Garaža br. 7 parking, pov. 10 m2, u podrumu zgrade koja je upisana kao zg. br. 1 izgrađena na kat. parc. br. 6823/2 , sve upisano u List nepokretnosti br. 20569 KO Donji grad, na adresi: Luke Sučića br. 17, Subotica, po početnoj ceni od 3.000,00 eur u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Raiffeisen banke a.d. Beograd za devize na dan uplate.

 

Aukcijska prodaja navedenih nepokretnosti će se održati dana 16.07.2019.godine u prostorijama Raiffeisen banke a.d.Beograd,  u Subotici, Trg slobode br. 5 u 13:00 h.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu u iznosu od 10% od početne cene, na račun Raiffeisen banke a.d. Beograd, najkasnije do 12:00 časova 15.07.2019. godine.

Potencijalni učesnik je u obavezi, da uplatu iznosa od 10 % početne cene izvrši u skladu sa  Pravilnikom o održavanju hipotekarne prodaje nepokretnosti i prodaje zalogom opterećene pokretne stvari metodom aukcijske prodaje,  koji će biti uručen u najbližoj ekspozituri.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Raiffeisen banci a.d. Beograd, Đorđa Stanojevića 16, na tel. + 381 63 1063 872,  + 381 11 220 88 24, + 381 11 220 89 91, + 381 11 220  89 89 ili putem maila: legal.collection@raiffeisenbank.rs