Kosjerić,dve porodične stambene zgrade

Datum i vreme licitacije biće naknadno objavljeni.