FABRIKA ZA PRERADU I KONZERVIRANJE VOĆA I POVRĆA SA DUBOKIM ZAMRZAVANJEM,HORGOŠ