Kikinda,porodična stambena zgrada 83m2

Datum i vreme licitacije biće naknadno objavljeni.