Kruševac,Ul.Čolak Antina 10,stan 68m2

Kruševac,Ul.Čolak Antina 10,dvosoban stan 68m2,CENA:EUR 38.000

a osnovu člana 35.Zakona o hipoteci,Raiffeisen banka a.d.Beograd,Đorđa Stanojevića 16

OGLAŠAVA
prvu aukcijsku prodaju nepokretnosti:

Dvosoban stan,broj posebnog dela 11,površine 68 m2,na četvrtom spratu,u ulici Čolak Antina br.10, broj zgrade 1 izgrađene na kat.parceli br.752,upisano u List nepokretnosti br.8855 KO Kruševac

Početna cena je EUR 38.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Raiffeisen banke a.d.Beograd na dan uplate.

Aukcijska prodaja nepokretnosti će se održati dana 17.08.2021.godine u 13,00 časova u prostorijama Raiffeisen banke a.d.Beograd,u Kruševcu,u ul.Majke Jugovića br.8.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene, na račun Raiffeisen banke a.d.Beograd,najkasnije do 12,00 časova 16.08.2021.godine.
Potencijalni učesnik je u obavezi, da uplatu iznosa od 10 % početne cene izvrši u skladu sa Pravilnik o održavanju hipotekarne prodaje nepokretnosti i prodaje zalogom opterećene pokretne stvari metodom aukcijske prodaje koji će biti uručen u najbližoj ekspozituri.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Raiffeisen banci a.d. Beograd,Đorđa Stanojevića br.16,na tel.+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 88 24,+ 381 11 220 89 90,+ 381 11 220 89 78,+ 381 11 220 89 48 ili putem e-maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs