Niš,1/2 poslovnog prostora površine 91m2,ul.Kozaračka 30/1a,CENA:EUR 25.930

Niš,1/2 poslovnog prostora površine 91m2,ul.Kozaračka 30/1a,CENA:EUR 25.930

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
Небојша Спасојевић
ИИ.209/19
01.06.2020.године
НИШ,ул.лоле Рибара бр.ЗВ

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ Небојша Спасојевић, у извршном поступку извршног повериоца „Raiffeisen banka” АД Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16, Нови Београд, матични број 17335600, ПИБ 100000299,дана 01.06,2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК о продаји непокретности усменим јавним надметањем

Предмет продаје је удео у непокретности 1/2 пословног простора за који није утврђена делатност,површине 91 м2,који се налази у Нишу,ул.Козарачка бр.30/ 1-А,на К.П. 3046 КО Ниш – Бубањ,уписана у лист непокретности бр. 2404 КО Ниш — Бубањ.

Опис непокретности: Пословни простор се налази на мезанину пословног дела зграде у ул. Козарачкој бр. 30 у Нишу. Самој згради приступа се преко јавне површине са јужне стране из правца улице, док се пословном простору приступа преко посебног улаза у нивоу приземља — степеништем које опслужује више локала на ово етажи. Ради се о једином простору на мезанину који се користи. Пословни део зграде је искључен са система водовода и канализације, као и система даљинског грејања. Пословни простор који је предмет продаје се састоји од 9 просторија: шест канцеларија, ходника, чајне кухиње и санитарног чвора. Оријентисан је јужно и то преко портала од елоксираног алуминијума. Простор је завршно обрађен, плафони и зидови су малтерисани и обрађени техником шпанског зида или глетовани и бојени и обложени керамиком у санитарним просторијама. Под је обложен паркетом и керамиком. Унутрашња столарије је од дрвета, а постоје и ливени радијатори (који нису у функцији). Локал има два засебна улаза. У санитарном чвору и кухињи постоје оштећења на водоводно — канализационој мрежи.

У непокретности се налази седиште привредног друштва.
На непокретности не постоје права трећих лица, која остају на непокретности и после њене продаје.
На непокретности не постоје стварне и личне службености.

Тржишна вредност удела у непокретности процењена је дана 20.01.2020.године,на износ од 4.370.000,00 динара.

Усмено јавно надметање ће се одржати 23.06.2021. године, у 12:00 часова,у службеним просторијама јавног извршитеља у Нишу,ул.Лоле Рибара бр. 3/3,а почетна цена на првом јавном надметању је 3.059.000,00 динара.

Купац коме се непокретност додели на јавном надметању,дужан је да продајну цену плати у року од 10 дана од дана доношења закључка о додељивању непокретности.
Право учешћа у надметању имају сва заинтересована лица која до 22.06.2021.године уплате јемство у износу од 437.000,00 динара на рачун јавног извршитеља бр. 1606000000022759-60, који се води код Вапса Intesa a.d. Београд-филијала у Нишу, са позивом на број предмета ии.209/19 и назнаком да се ради о јемству.

Непокретност се може разгледати сваког радног дана у времену од 12:00 до 13:00 часова.

Заинтересована лица се могу јавити хипотекарном повериоцу Raiffeisen banci a.d.Beograd,Ул.Ђорђа Станојевића бр.16,Нови Београд,контакт тел..+ 381 63 1063 872,+ 381 11 220 8824 или путем e-maila:legal.collection@raiffeisenbank.rs.