Novi Banovci,2,0-osoban stan 49m2

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, Raiffeisen banka a.d. Beograd, Đorđa Stanojevića 16

OGLAŠAVA
prvu aukcijsku prodaju nepokretnosti
:

Dvosobnog stana broj posebnog dela 2 površine 49 m2 u prizemlju zgrade označene u listu nepokretnosti br.zg.5, u Ul. Vrtlarska 2-4 , broj ulaza 2 u Novim Banovcima, sagrađene na kat.parc.br.700/11, upisano u list nepokretnosti broj 1754 KO Novi Banovci

Početna cena je EUR 24.500,00 u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Raiffeisen banke a.d. Beograd na dan uplate.
Aukcijska prodaja nepokretnosti će se održati dana 29.12.2015. godine u 12,00 časova u prostorijama Raiffeisen banke a.d.Beograd, u Đorđa Stanojevića br. 16.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne cene, na račun Raiffeisen banke a.d.Beograd, najkasnije do 12,00 časova 28.12.2015.godine.

Datum i vreme naredne licitacije biće naknadno objavljeni.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Raiffeisen banci a.d. Beograd, Đorđa Stanojevića br. 16, na tel. + 381 63 1063 872, + 381 11 220 88 24,+ 381 11 220 89 90, + 381 11 220 89 89, + 381 11 220 89 48 ili putem e-maila: legal.collection@raiffeisenbank.rs