Porodična stambena zgrada sa pomoćnim objektima

  • Monoštorska 41, Sombor, Srbija
  • 105 m2
  • 8,320.00 EUR