Porodična stambena zgrada sa pripadajućim zemljištem