Vrbas,porodična stambena zgrada 124m2

Na osnovu člana 35. Zakona o hipoteci, Raiffeisen banka a.d. Beograd, Đorđa Stanojevića 16

OGLAŠAVA
        
prvu aukcijsku prodaju nepokretnosti:

Prizemna porodična stambena zgrada-kuća, pov. 124 m2,izgrađena na kat.parc.br.5355 kao i kat.parc.br.5355 pov 471 m2, sve upisano u list nepokretnosti broj 2606 KO Vrbas na adresi Jožefa Atile 11/A,Vrbas

Početna cena je EUR 22.500,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Aukcijska prodaja nepokretnosti će se održati dana 01.11.2022.godine u 13 časova u prostorijama Raiffeisen banke a.d.Beograd u Vrbasu,ul. Maršala Tita br.91.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu u iznosu od 10% od početne cene,na račun Raiffeisen banke a.d. Beograd,najkasnije do 12,00 časova 31.10.2022.godine.

Potencijalni učesnik je u obavezi,da uplatu iznosa od 10 % početne cene izvrši u skladu sa Pravilnikom o održavanju hipotekarne prodaje nepokretnosti i prodaje zalogom opterećene pokretne stvari metodom aukcijske prodaje,  koji će biti uručen u najbližoj ekspozituri.

Zainteresovana lica se mogu javiti hipotekarnom poveriocu Raiffeisen banci a.d.Beograd, Đorđa Stanojevića 16, na tel. + 381 11 220 88 24, + 381 11 220 89 91, + 381 11 220  89 89 ili putem maila: legal.collection@raiffeisenbank.rs