Sefovi građana

Raiffeisen banka nudi usluge zakupa sefova različitih veličina, u svojim ekspoziturama u Beogradu, Novom Sadu, Subotici i Nišu. Korisnik sefa može biti domaće i strano pravno ili fizičko lice. U sefu se mogu čuvati dokumenta, vrednosni papiri i dragocenosti.

Usluge rentiranja sefova se mogu koristiti kvartalno, polugodišnje, godišnje ili na duži vremenski period. Naknada za zakup sefa zavisi od veličine sefa i obračunava se i naplaćuje u skladu sa Tarifom naknada i troškova Banke za usluge fizičkim licima.

Raspoložive dimenzije sefova

R.B. Dimenzije Kvartalna cena RSD
1. 61x300x480 1600,00+ PDV= 1.920,00
2. 70x264x422 1600,00+ PDV= 1.920,00
3. 91x300x480 1800,00+ PDV= 2.160,00
4. 110x264x422 1800,00+ PDV= 2.160,00
5. 150x264x422 2.200,00+PDV=2.640,00
6. 152x300x480 2.400,00+PDV=2.880,00
7. 210x264x422 2.800,00+PDV=3.360,00
8. 213x300x480 2.800,00+PDV=3.360,00
9. 304x300x480 3.400,00+PDV=4.080,00
10. 430x264x422 3.400,00+PDV=4.080,00
11. 470x264x422 4.000,00+PDV=4.800,00
12. 365x600x480 4.000,00+PDV=4.800,00
13. 430x584x422 4.000,00+PDV=4.800,00
14. 470x584x422 4.800,00+PDV=5.760,00
15. 530x264x422 5.000,00+PDV=6000,00
16. 530x584x422 5.200,00+PDV=6.240,00
17. 608x600x480 6.000,00+PDV=7.200,00
18. 912x300x1000 7.000,00+PDV=8.400,00
19. 1824x300x1000 8.000,00+PDV=9.600,00
20. Zamena brave/ključa 2.800,00+PDV=3.360,00
21. Garantni depozit RSD 4.000,00

Lokacije - Beograd

Vojvode Milenka 38
Radno vreme: Ponedeljak-Petak 08:30-16:00
Telefon: 011 32 02 100

Đorđa Stanojevića 16
Radno vreme: Ponedeljak-Petak 09:00-16:30
Telefon: 011 32 02 100

Terazije 27
Radno vreme: Ponedeljak-Petak 09:00-16:30
Telefon: 011 32 02 100

Lokacije - Subotica

Trg Slobode 5
Radno vreme: Ponedeljak-Petak 09:00-16:30
Telefon: 011/32 02 100

Lokacije - Novi Sad

Bulevar Oslobođenja 56a
Radno vreme: ponedeljak-petak 08:00-19:00, subota 09:00-13:00
Telefon: 011/32 02 100

Lokacije - Niš

Balkanska 13
Radno vreme: Ponedeljak-Petak 09:00-16:30
Telefon: 011/32 02 100