RBA i Raiffeisen su sada jedna banka!

Na raspolaganju imate najbolje iz obe banke.

RBA banka se pripojila Raiffeisen banci

 • Možete da birate sve proizvode i usluge iz ponude Raiffeisen banke
 • Potpuno nove aplikacije mobilnog i internet bankarstva
 • Saznajte sve novine koje su Vam dostupne nakon spajanja
 • Neophodno je da znate:
  • Kada će se Raiffeisen i RBA spojiti u jednu banku i koje će ime nositi nova banka?

   Raiffeisen banka a.d. Beograd i RBA banka a.d. Novi Sad će, nakon ispunjenja svih propisanih zakonskih uslova, sprovesti statusnu promenu pripajanja dana 28.04.2023. godine. Raiffeisen banka i RBA banka će nastaviti da posluju kao jedna banka pod imenom Raiffeisen banka a.d. Beograd, sa sedištem na adresi Đorđa Stanojevića 16, Novi Beograd.

  • Da li kao klijent RBA banke mogu da koristim Raiffeisen ekspoziture i bankomate?

   Svi klijenti fizička i pravna lica RBA banke će moći da koriste ekspoziture i bankomate/višenamenske uređaje obe banke od dana integracije, s tim što je isplata dinara debitnim karticama već omogućena RBA klijentima na bankomatima/uređajima Raiffeisen banke, kao i klijentima Raiffeisen banke na RBA bankomatima i to bez provizije, počev od septembra 2022. godine.

  • Da li broj telefona Kontakt centra ostaje isti nakon spajanja?

   Broj telefona RBA Kontakt centra 0 700 700 500 kao i 021 4876 888 će ostati u funkciji i nakon spajanja. Broj telefona Kontakt centra Raiffeisen banke je 011/3202-100.

  • Da li će doći do izmena u mojim ugovorima sa bankom?

   Nakon spajanja, važiće Opšti uslovi poslovanja Raiffeisen banke, tako da se praktično članovi ugovora RBA banke menjaju i prilagođavaju novom načinu poslovanja definisanom Opštim uslovima poslovanja sa kojima je potrebno da se upoznate i koji su Vam na raspolaganju na sajtu banke www.raiffeisenbank.rs odnosno u svakoj ekspozituri banke (nekadašnjoj ekspozituri RBA banke, kao i ekspoziturama Raiffeisen banke).

  • Da li ću račun koji imam u RBA banci moći da koristim i nakon spajanja?

   Ne, zato što će brojevi računa u RBA banci biti promenjeni nakon dana pripajanja (28.04.2023). Sva novčana sredstva na njima, kao i svi podaci u vezi sa računima, automatski će biti preneti na nove račune u Raiffeisen banci.

   Ukoliko imate aktivno dozvoljeno prekoračenje računa, ono će biti važeće i nakon dana pripajanja. Obračun i naplata kamate vršiće se prvog radnog dana sledećeg meseca, za prethodni mesec. Visina kamatne stope, limit, datum do kada važi dozvoljeno prekoračenje računa i ostali bitni elementi ugovora ostaju nepromenjeni.

  • Da li ću moći da primim novac na svoj postojeći račun u RBA banci i nakon spajanja, i do kada?

   Nakon dana pripajanja (28.04.2023), više nećete biti u mogućnosti da primate novac na brojeve računa u RBA banci. Zbog toga je vrlo važno da na vreme, a svakako pre finalnog pripajanja banaka, obavestite sve platioce (poslodavca, fizička lica i dr) o novom broju računa.

  • Primam zaradu preko RBA banke. Da li treba lično da obavestim poslodavca o novom broju računa?

   Da, potrebno je da obavestite poslodavca o novom broju računa za uplatu zarade jer postojeći računi neće biti validni u platnom sistemu nakon 28. 04. 2023. godine. Banke platioca će prijem i izvršenje uplata na račune RBA banke nakon 28.04.2023. sistemski odbijati.

   Na sajtu Raiffeisen banke, u odeljku za integraciju dostupan je konvertor gde možete da dobijete informaciju o novom broju računa ukucavanjem svog starog broja računa u RBA banci.

  • Primam domaću penziju u RBA banci. Da li treba lično da obavestim penzioni fond o novom broju računa?

   Ne. Za sve korisnike domaćih penzija RBA banka a.d. Novi Sad će direktno obavestiti PIO fond o izmenjenim brojevima računa.

  • Primam inostranu penziju u RBA banci. Da li treba lično da obavestim penzioni fond o novom broju računa?

   Ukoliko primate penziju iz inostranstva preko RBA banke, naknadno će Vam biti dostavljene nove instrukcije koje će važiti nakon Dana pripajanja, a koje ste u obavezi da lično dostavite nadležnom inostranom fondu ili inostranoj banci kako biste neometano nastavili da primate penziju i nakon Dana pripajanja.

   Izuzetno, ako penzije primate iz penzionih fondova: Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Crne Gore i Severne Makedonije, objedinjeno posredstvom banaka principala u Srbiji, RBA banka će umesto vas obavestiti penzione fondove o promeni instrukcije.

  • Da li ću moći da nastavim sa korišćenjem platnih kartica RBA banke ili je potrebno da ih zamenim?

   VISA/DINA debitne kartice, koje su važeće danom pripajanja, odnosno 28.04.2023, nastaviće da važe u Raiffeisen banci i moći ćete neometano da ih koristite. Ukoliko dođe do gubitka, krađe ili potrebe za zamenom platne kartice nakon ovog datuma, biće Vam ponuđena platna kartica iz ponude Raiffeisen banke.

   Napominjemo da RBA banka izdaje, odnosno reizdaje platne kartice do 01. 04. 2023. godine. Platne kartice sa rokom važenja do 30.06.2023. godine biće reizdate do 01.04.2023. godine i distribuirane u nadležne filijale RBA banke. Neuručene platne kartice će se, kao i sada,  moći preuzeti u nadležnoj filijali i nakon 01.04.2023. godine.

  • Otplaćujem kredit u RBA banci. Da li će doći do nekih izmena u načinu otplate kredita nakon pripajanja?

   Nakon pripajanja banaka, obaveze koje imate prema RBA banci po osnovu kredita, prenose se na Raiffeisen banku. U dopisu koji ste dobili u februaru 2023. godine dostavljena Vam je detaljna instrukcija o načinu izmirenja obaveza po kreditu, kao što sledi:

   • Ukoliko kredit otplaćujete putem trajnog naloga, direktnom naplatom sa dinarskog tekućeg računa ista funkcionalnost biće zadržana i u Raiffeisen banci
   • Za otplatu kreditnih proizvoda putem administrativne zabrane, RBA banka će obavestiti poslodavca ili ukoliko ste penzioner – PIO fond o izmenjenom broju partije kreditnog proizvoda
   • Ukoliko ste u prethodnom periodu izmirivali obaveze po kreditu samostalno/ličnom uplatom, od 01.05.2023. godine, potrebno je da svoje obaveze izvršavate direktno uplatama na račun banke: 265-1710320000001-66, sa pozivom na broj naveden u koloni „Poziv na broj za samostalnu uplatu rate kredita počev od 01.05.2023“

   Instrukcija sadrži izmenjeni broj partije kredita.

   Ukoliko Vam potrebna informacija o izmenjenom broju partije kredita, na sajtu banke, u delu za integraciju dostupan je konvertor gde možete dobiti informaciju o novom broju partije kredita. Unosom starog broja partije kredita dobija se novi.

   Sve uplate koje izvršite na kreditne partije RBA banke, a koje ne budu rasknjižene do spajanja banaka, biće preusmerene na novu partiju kredita u Raiffeisen banci.

  • Imam štednju u RBA banci. Da li će uslovi ostati isti za moju štednju?

   Svi uslovi definisani Ugovorom o štednji ostaju isti i nakon Dana pripajanja.

   Štedni devizni računi će biti zamenjeni novim računima u Raiffeisen banci. U obaveštenju koje Vam je banka dostavila u februaru 2023. godine naveden je uporedni prikaz starih i novih računa koji će biti u upotrebi od dana pripajanja (28.04.2023). Sva novčana sredstva sa Vaših računa kao i svi podaci u vezi sa navedenim računima, automatski će biti preneti na Vaše račune u Raiffeisen banci.

  • Koristim eBanking i/ili mBanking u RBA banci, da li će mi ovi servisi biti na raspolaganju i u Raiffesen banci?

   Da, mBanking i eBanking aplikacije ćete moći da koristite i u Raiffeisen banci nakon spajanja banaka. Uputstvo za prelazak na mBanking i eBanking aplikacije Raiffeisen banke će Vam biti dostavljeno blagovremeno, pre migracije Vaših računa u Raiffeisen banku.

  • Koristim mBank/ebank u RBA banci, na koji način ću aktivirati novu mBanking ili eBanking aplikacije i kada?

   Novu mBanking aplikaciju ćete moći da aktivirate samostalno, bez dolaska u Raiffeisen banku, tako što ćete se nakon 03.05.2023. ulogovati u RBA mBanking ili eBanking, i pratiti uputstvo za registraciju: u procesu ćete potvrditi SMS kodom Vaš broj mobilnog telefona (koji ste registrovali u banci) i kreirati nalog – korisničko ime i lozinku. Korisničko ime i lozinku koristite za aktivaciju mBanking aplikacije Raiffeisen banke – Moja mBanka i za pristup eBanking aplikaciji Raiffeisen banke Raiffeisen Online. Na ovaj način ćete moći da se registrujete samostalno, bez odlaska u banku ili pozivanja Kontakt centra.

   Naravno, naš Kontakt centar Vam je na raspolaganju za podršku i pomoć, na broju: 011 3202 100.

Brinemo o Vašoj onlajn bezbednosti

Sve informacije o integraciji naći ćete isključivo na zvaničnom sajtu Raiffeisen banke

Raiffeisen banka će Vam obaveštenja uvek slati sa svojih zvaničnih kanala

Ne otvarajte linkove sa nepoznatih i nezvaničnih adresa

Lokacije višenamenskih uređaja i ekspozitura