• Informacije

Visa Electron

Uživajte u sigurnosti plaćanja!

  • Za plaćanje robe i usluga, kao i za podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu
  • Novac je dostupan 24 sata, 7 dana u nedelji
  • Izdavanje kartice u roku od 15 minuta
  • Mogućnost plaćanja putem interneta

Saznaj više