• Informacije
  • Primer
  • Dokumentacija

Mastercard WEB kreditna kartica

Jedinstven proizvod na našem tržištu

  • Kombinuje dva principa otplate - installment (jednake mesečne rate) i revolving (5% od ostatka duga)
  • Uz ličnu kartu, bez odlaska u banku
  • Brzo i jednostavno možete ostvariti svoje želje i planove

 

 

Saznaj više

Mastercard WEB kreditna kartica

Reprezentativni primer na dan 15.01.2018. za installment model otplate do 12 meseci:

Mastercard WEB kreditna kartica

Reprezentativni primer na dan 15.01.2018. za installment model otplate do 12 meseci:

Reprezentativni primer na dan 15.01.2018. za revolving* model otplate do 12 meseci:

Mastercard WEB kreditna kartica

  • Lični dokument-lična karta ili pasoš