PERFORMANSE
 • Plaćanje na 3, 6 ili 12 rata bez kamate na svim prodajnim mestima, u zemlji i inostranstvu
 • Plaćanje na rate i za kupovinu preko interneta
 • Korišćenje kartice za plaćanje umesto čekova
 • Do 55 dana grejs perioda

Podnesite zahtev

 
 
3 MESEČNE
RATE
Kupovina u zemlji
5.000 do
15.000 DIN
Kupovina u inostranstvu
40 do
130 EUR
 
6 MESEČNIH
RATA
Kupovina u zemlji
15.001 do
30.000 DIN
Kupovina u inostranstvu
130.01 do
250 EUR
 
12 MESEČNIH
RATA
Kupovina u zemlji
30.001 +
DIN
Kupovina u inostranstvu
250.01 +
EUR

Ukoliko ste saglasni kliknite na kvadrat

Hvala Vam što ste nam ostavili Vaše kontakt podatke, uskoro ćemo Vas pozvati.

Ukoliko želite da zahtev podnesete putem interneta pripremite Vašu važeću ličnu kartu (u slučaju da lična karta ima čip, potrebno je priložiti očitanu ličnu kartu) ili pasoš, možete ih skenirati ili slikati mobilnim telefonom.

Lozinka - neophodna za aktivaciju i korišćenje proizvoda. Mora da sadrži najmanje 6 karaktera.

Ukoliko ste saglasni kliknite na kvadrat

Lična karta/Pasoš strana 1(skenirajte ili slikajte Vašu važeću LK ili pasoš) *
Lična karta/Pasoš strana 2(skenirajte ili slikajte Vašu važeću LK ili pasoš) *

Potvrda o zaposlenju i visini primanja - dokument *

Povratak Nastavi

Nisu popunjena sva potrebna polja. Samo ispravno popunjen zahtev koji sadrži sve potrebne podatke može biti prosleđen na dalju obradu.
 
Dokumentacija
Dokumentacija koja Vam je potrebna prilikom podnošenja
on line zahteva:
  • Skenirana/slikana lična karta (ili očitani podaci sa LK ukoliko je sa čipom) ili pasoš
  • Potvrda o zaposlenju i visini primanja overena od strane poslodavca
 
 • Minimalna zarada: 18.000 RSD
 • Minimum 6 meseci ukupnog radnog staža
 • Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
 • Minimum 18 godina i maksimum 68 godina starosti
 • Prijava na adresi stanovanja najmanje 6 meseci
 • Obavezan kućni telefon ili postpaid mobilni telefon (obavezno priložiti kopiju poslednjeg računa postpaid mobilnog telefona, koji je vezan za adresu iz lične karte, adresu stanovanja ili kontakt adresu podnosioca zahteva)
 • Obavezan telefon na radnom mestu
 • Izvod po TR za poslednja 3 meseca ukoliko podnosilac nije Klijent RBRS (ne prima zaradu preko TR u RBRS)
 • Fotokopija lične karte, obrazac sa podacima sa elektronske lične karte ili pasoša
 • Ukoliko je klijent poreski obveznik, fotokopija poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana (PPDG 2R obrazac) sa prijemnim pečatom poreske uprave ili potvrda iz firme sa ukupnim godišnjim prihodima za prethodnu godinu i porezima i doprinosima koji se iz tog prihoda plaćaju.
 
Reprezentativni primer
Kupovina obavljena na 3 rate 15.000 RSD
Iznos rate (15.000/3) 5.000 RSD
Mesečna naknada za vođenje kreditne partije 240 RSD*
(EUR 2)
Mesečna naknada na ime osiguranja korisnika kartice od posledica nesrećnog slučaja** 20 RSD
Mesečna naknada na ime kombinovanog osiguranja finansijskih gubitaka korisnika platne kartice (gubitka, krađa i krađa podataka sa kartice - skiming)** 40 RSD
Uplatom mesečne obaveze u celosti (dospela rata + mesečne naknade) ne obračunava se kamata 5.060 + 240 = 5.300 RSD
Minimalni iznos uplate po izvodu (5% od ukupnog dospelog duga) 5.300 * 5% = 265 RSD

* Mesečna naknada za vođenje kreditne partije počinje sa naplatom po isteku 3 meseca od aktivacije kartice. Dinarske naknade vezane za kurs evra, utvrđene su u dinarskoj protivvrednosti evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 17.10.2016. godine, uz zaokruživanje na prvu deseticu niže. Usklađivanje vrednosti naknada se vrši svake godine, jedanput godišnje prema vrednosti zvaničnog srednjeg kursa za EUR na dan 17.10. Banka nakon svakog usklađivanja počinje sa primenom izmenjene naknade po isteku roka od 30 dana od datuma usklađivanja.

**Ukoliko zahtev za kreditnu karticu podnesete onlajn, niste u obavezi da se opredelite za osiguranje.
Ipak, ukoliko to želite, možete da uključite mesečnu naknadu na ime osiguranja korisnika kartice od posledica nesrećnog slučaja, kao i mesečnu naknadu na ime kombinovanog osiguranja.

Za sve dodatne informacije molimo Vas da pozovete
Kontakt centar na broj telefona 3202-800 ili nas kontaktirajte putem chat-a na ovom linku.