PLAĆAJTE NA RATE BEZ KAMATE UZ OMILJENU KREDITNU KARTICU NAŠIH KLIJENATA

ZAŠTO BESKAMATNA KARTICA?

Ovu karticu možete koristiti umesto čekova, dovoljno je samo da određenu kupovinu platite njome i u

zavisnosti od utrošenog iznosa, plaćanje će se podeliti na 3, 6 ili 12 rata.

Karticu možete da koristite za kupovinu u zemlji i u inostranstvu kao i za kupovinu na internetu.

RATE

3

6

12

Iznos kupovine u zemlji 5.000 - 15.000 RSD 15.001 - 30.000 RSD više od 30.000 RSD
Iznos kupovine u inostranstvu 40 - 130 EUR 130.01 - 250 EUR više od 250.00 EUR

 

ZA VIŠE INFORMACIJA O KREDITNOJ KARTICI, MOLIMO VAS DA OSTAVITE KONTAKT PODATKE, KAKO BISMO VAM SE JAVILI

KAKO PODNETI ZAHTEV?

✦ Ostavite nam Vaš kontakt, a mi ćemo Vas pozvati za sve detalje.
ili

✦ Možete nastaviti sa popunjavanjem naredna dva koraka onlajn zahteva, gde unosite podatke o zaposlenju i potrebnu dokumentaciju.Ovim putem, bez dolaska u filijalu, dobijate informaciju o statusu zahteva kartice

Od dokumentacije će Vam biti potrebna lična karta/pasoš (skenirana/slikana ili očitani podaci sa lične karte ukoliko je sa čipom), i potvrda o zaposlenju popunjena i overena od strane poslodavca

Kontakt
podaci
Podaci
o korisniku
Podaci o
zaposlenju

 

 

 

Pozvaćemo vas kako bi Vam pružili detaljnije informacije o kartici.

 

Ukoliko želite da podnesete zahtev, kliknite na dugme NASTAVI i pripremite dokumentaciju:

✦ lična karta (ukoliko je sa čipom, očitani podaci) ili pasoš
potvrda o zaposlenju, overena od strane poslodavca

 Lozinka - neophodna za aktivaciju i korišćenje proizvoda. Mora da sadrži najmanje 6 karaktera.

Povratak Nastavi

Nisu popunjena sva potrebna polja. Samo ispravno popunjen zahtev koji sadrži sve potrebne podatke može biti prosleđen na dalju obradu.
 
​Primanja i radni staž
  • ▸ Minimalna zarada: 18.000 RSD
  • ▸ Minimum 6 meseci ukupnog radnog staža
  • ▸ Minimum 6 meseci na trenutnom radnom mestu
  • ▸ Minimum 18 godina i maksimum 68 godina starosti
  • ▸ Prijava na adresi stanovanja najmanje 6 meseci

 

Kontakt telefon

  • ▸ Obavezan kućni telefon ili postpejd mobilni telefon (obavezno priložiti kopiju poslednjeg računa postpejd mobilnog telefona, koji je vezan za adresu iz lične karte, adresu stanovanja ili kontakt adresu podnosioca zahteva)
  • ▸ Obavezan telefon na radnom mestu

 

 
Kupovina obavljena na 12 rata 60.000 RSD
Iznos rate (60.000/12) 5.000 RSD
Periodična članarina za korišćenje kreditne kartice Mesečno 230 RSD
Mesečni trošak na ime osiguranja korisnika kartice od posledica nesrećnog slučaja* 20 RSD
Mesečni trošak na ime kombinovanog osiguranja finansijskih gubitaka korisnika platne kartice (gubitka, krađa i krađa podataka sa kartice - skiming)* 40 RSD
Uplatom mesečne obaveze u celosti (dospela rata + mesečne naknade) ne obačunava se kamata 5.060 + 230 = 5.290 RSD

PODNESITE ZAHTEV

*Ukoliko zahtev za kreditnu karticu podnesete onlajn, niste u obavezi da se opredelite za osiguranje.
Ipak, ukoliko to želite, možete da uključite mesečni trošak na ime osiguranja korisnika kartice od posledica nesrećnog slučaja, kao i mesečni trošak na ime kombinovanog osiguranja.

 

Na koji način se transakcije dele na rate?

Svaka transakcija iznad RSD 5.000 deli se na rate po sledećem ključu:  

Kupovina u zemlji:

Iznos trans. RSD 5.000 - 15.000 deli se na 3 rate

Iznos trans. RSD 15.001 - 30.000 deli se na 6 rata

Iznos trans. RSD 30.001+ deli se na 12 rata  

Kupovina u inostranstvu:

Iznos trans. EUR 40 - 130 deli se na 3 rate

Iznos trans. EUR 130.01 - 250 deli se na 6 rata

Iznos trans. EUR 250.01+ deli se na 12 rata

Sve transakcije manje od RSD 5.000 odnosno EUR 40 kao i sva podizanja gotovine nisu predmet podele na rate.

Kako mogu koristiti karticu bez ikakve kamate?

Uplatom dospelih rata do datuma dospeća, kao i uplatom celokupne potrošnje koja nije podeljena na rate nećete platiti kamatu.

Kada se potrošnja računa po revolving a kada po instalment principu?

Potrošnja se inicijalno računa po instalment principu, odnosno deli se na rate, ukoliko je predmet transakcije kupovina iznad RSD 5.000, odnosno EUR 40, a u slučaju da klijent ne izvrši plaćanje rate u celosti po dospeću iste, neplaćeni iznos rate prelazi u ukupan dug i plaća se po revolving principu. 

Da li mogu prevremeno da otplatim kupovinu koja je podeljena na rate?

Svaka transakcija se može prevremeno otplatiti. Dovoljno je da u najbližoj fililjali podnesete zahtev za prevremenu otplatu neke od izvršenih transakcija.

Na koji način otplaćujem iznos koji sam iskoristio sa kartice?

Dospele obaveze klijenti mogu izmiriti u filijali Raiffeisen banke ili drugih poslovnih banaka kao i putem elektronskog bankarstva. Klijenti koji imaju tekući račun u Raiffeisen banci, dospele obaveze mogu otplaćivati trajnim nalogom koji se izvršava bezuslovno u iznosu 5% od ukupnog duga. Ukoliko postoji potreba da se izmiri više od 5%, to možete uraditi putem elektronskog bankarstva ili u nekoj od filijala poslovnih banaka.

Da li klijent koji ne uplati jednu ratu, odnosno jednu ratu uplati po revolving principu, može i dalje da koristi plaćanje na rate bez kamate?

Svaka rata dospeva bez kamate i samo u slučaju neplaćanja iste (ili delimičnog plaćanja iste) po dospeću, celokupan iznos dospele rate (ili neplaćeni deo dospele rate) će preći u revolving naplatu. Svaka sledeća rata, koja dospeva na naplatu, dospeva bez kamate tako da klijent neplaćanjem jedne rate (ili delimičnim plaćanjem jedne rate) ne gubi privilegiju plaćanja rata bez kamate.

PODNESITE ZAHTEV

Za sve dodatne informacije molimo Vas da pozovete
Kontakt centar na broj telefona 011/3202-800 ili nas kontaktirajte putem chat-a na ovom linku.