Potreban Vam je keš kredit? Brine Vas visina mesečne rate?
Uz naš dinarski kredit sa fiksnom kamatnom stopom tokom celog perioda, možete da se opustite.

Zahtev za kredit možete podneti i ukoliko zaradu ne primate preko naše banke.


IZRAČUNAJTE VAŠU MESEČNU RATU

Rok otplate je od 24 do 36 meseci.

Iznos kredita
10.000,00
2.500.000,00
Rok otplate
RATA
*Kalkulator je informativnog karaktera

ZA VIŠE INFORMACIJA OSTAVITE KONTAKT PODATKE, JAVIĆEMO VAM SE

Rata kredita
Iznos kredita
Rok otplate
7,75 %
Nominalna kamatna stopa
13,55%
Efektivna kamatna stopa

Povratak Nastavi

Nisu popunjena sva potrebna polja. Samo ispravno popunjen zahtev koji sadrži sve potrebne podatke može biti prosleđen na dalju obradu.
  • Reprezentativni primer
  • Uslovi kredita
  • Dokumentacija
Iznos kredita* 300.000
Valuta RSD

Broj rata

36

Mesečna rata

9.366
Nominalna/interkalarna kamatna stopa 7,75%

EKS (na dan 01.08.2018.)

13.55%

Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita

Trošak kamate** 39.191 RSD
Trošak menice 50 RSD
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD
Provizija za obradu zahteva 8.029 RSD
Provizija za administriranje 1.577 RSD
Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna) 12.390 RSD

*U kreditirani iznos su uključene provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
**Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.

 

Vrsta kredita Dinarski gotovinski kredit / kredit za refinansiranje obaveza
Iznos kredita od 9.500 RSD do 2.500.000 RSD

Rok otplate kredita

24-36 meseci
Kamatna stopa

7,75% godišnja, fiksna

Interkalarna kamatna stopa

U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, fiksna)

Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa

246 RSD
Trošak menice

50 RSD

Naknada za vođenje tekućeg računa*

150 RSD, mesečno

Provizija za obradu zahteva

2,75%, od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna

Godišnja provizija za administriranje kredita

0,50% od ostatka duga, fiksna

Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti **

Opcija1 - Jednokratno plaćanje premije 

4,13%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna,fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.

Opcija2 - Mesečno plaćanje premije 

0,106%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita.

Ukoliko se kredit koristi kao namenski za refinansiranje obaveza, uslov je da klijent refinansira samo obaveze u drugoj banci (kredit, kreditna kartica, pozajmica)

*Ukoliko klijent otvori tekući račun, u okviru "Paket tekućeg računa" mesečna naknada za otvaranje i vođenje paketa iznosi 250 RSD.

** Klijentu korisniku tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti. Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije) ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije).

Klijentu koji nije korisnik tekućeg računa, se prilikom apliciranja zahteva za kredit kao način plaćanja premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti dodeljuje Opcija 1 (jednokratno plaćanje premije).

Minimalni uslovi koje podnosilac zahteva za kredit mora da ispuni:

Obezbeđenje kredita

Za podnošenje zahteva potrebna Vam je sledeća dokumentacija:Da li Vas zanima kredit sa periodom otplate do 95 meseci?

Keš kredit