Fali Vam keš?
A kako Vam zvuči dodatni keš na računu, a pri tom Vam mesečna rata ostaje ista?

Odobravamo ga za 2 sata, samo uz ličnu kartu!

*Samo uz ličnu kartu kredit može biti odobren ukoliko su ispunjeni neophodni uslovi.


IZRAČUNAJTE VAŠU MESEČNU RATU

Rok otplate je do 100 meseci.

Iznos kredita
10.000,00
2.500.000,00
Rok otplate
RATA
*Kalkulator je informativnog karaktera

ZA VIŠE INFORMACIJA OSTAVITE KONTAKT PODATKE, JAVIĆEMO VAM SE

Rata kredita
Iznos kredita
Rok otplate
9,63 %
Nominalna kamatna stopa
12,75%
Efektivna kamatna stopa

Povratak Nastavi

Nisu popunjena sva potrebna polja. Samo ispravno popunjen zahtev koji sadrži sve potrebne podatke može biti prosleđen na dalju obradu.
  • Reprezentativni primer
  • Uslovi kredita
  • Dokumentacija
Iznos kredita* 300.000 RSD 600.000 RSD 2.500.000 RSD
Rok (u mesecima) 100 100 100
Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva)** 6M Belibor + 6,60% 6M Belibor + 6,60% 6M Belibor + 6,60%
Mesečna rata 4.374,45 RSD 8.748,90 RSD 36.453,74 RSD
EKS 12,75% 12,74% 12,72%
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Trošak kamate***

138.809,25 RSD

277.618,50 RSD 1.156.742,78 RSD
Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna) 12.390,00 RSD 24.780,00 RSD 103.250,00 RSD
Provizija za obradu zahteva 8.029,20 RSD 16.058,39 RSD 66.909,98 RSD
Provizija za administriranje 6.341,07 RSD 12.682,15 RSD 52.842,30 RSD

*U kreditirani iznos su uključene provizija za obradu zahteva i premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.Za obračun EKS-a i visine mesečne rate korišćen je 6M BELIBOR na dan 15.07.2018. i iznosi 3,03%.
**Banka vrši usklađivanje visine nominalne kamatne stope sa visinom šestomesečnog BELIBOR-a svakih šest meseci. Prvo usklađivanje vrši se po isteku roka od 6 meseci počev od dana puštanja kredita u tečaj, a nakon toga svakih šest meseci.
***Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.

Iznos kredita od 9.500 RSD do 2.500.000 RSD

Rok otplate kredita

do 100 meseci
Kamatna stopa

6M BELIBOR + 6,60% godišnja, promenljiva
Visina marže od 6,60% je fiksna

Interkalarna kamatna stopa

U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, fiksna)

Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa

246 RSD
Trošak menice

50 RSD

Naknada za vođenje tekućeg računa*

150 RSD, mesečno

Provizija za obradu zahteva

2,75%, od kreditiranog iznosa, jednokratno unapred se finansira iz kredita, fiksna

Godišnja provizija za administriranje kredita

0,50% od ostatka duga, fiksna

Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti

Opcija1 - Jednokratno plaćanje premije 
4,13%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna,fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.

Opcija2 - Mesečno plaćanje premije 
0,106%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita.

Provizija za prevremenu otplatu

Ne obračunava se

 

*Ukoliko klijent otvori tekući račun, u okviru "Paket tekućeg računa" mesečna naknada za otvaranje i vođenje paketa zavisi od vrste paketa.

** Klijentu korisniku tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije   za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti. Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije)  ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije). 
Klijentu koji nije korisnik tekućeg računa, se prilikom apliciranja zahteva za kredit kao način plaćanja premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti dodeljuje Opcija 1 (jednokratno plaćanje premije). 

Minimalni uslovi koje podnosilac zahteva za kredit mora da ispuni:

Obezbeđenje kredita

Ukoliko nisu ispunjeni neophodni uslovi za podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu, potrebna Vam je sledeća dokumentacija: