Fali Vam keš?
A kako Vam zvuči dodatni keš na računu, a pri tom Vam mesečna rata ostaje ista?

Odobravamo ga za 2 sata, samo uz ličnu kartu!

*Samo uz ličnu kartu kredit može biti odobren ukoliko su ispunjeni neophodni uslovi.


IZRAČUNAJTE VAŠU MESEČNU RATU

Rok otplate je do 95 meseci.

Iznos kredita
10.000,00
2.500.000,00
Rok otplate
RATA
*Kalkulator je informativnog karaktera

ZA VIŠE INFORMACIJA OSTAVITE KONTAKT PODATKE, JAVIĆEMO VAM SE

Rata kredita
Iznos kredita
Rok otplate
10,75 %
Nominalna kamatna stopa
14,17%
Efektivna kamatna stopa

Povratak Nastavi

Nisu popunjena sva potrebna polja. Samo ispravno popunjen zahtev koji sadrži sve potrebne podatke može biti prosleđen na dalju obradu.
  • Reprezentativni primer
  • Uslovi kredita
  • Dokumentacija
Iznos kredita* 300.000 RSD 600.000 RSD 2.500.000 RSD
Rok (u mesecima) 95 95 95
Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) 10,75% 10,75% 10,75%
Mesečna rata 4.703,29 RSD 9.406,57 RSD 39.194,05 RSD
EKS (na dan 21.03.2019.) 13,20% 13,18% 13,17%
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Trošak kamate**

147.797,97 RSD

295.594,98 RSD 1.231.646,56 RSD
Trošak menice 50 RSD 50 RSD 50 RSD
Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa 246 RSD 246 RSD 246 RSD
Premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti (jednokratna) 12.390,00 RSD 24.780,00 RSD 103.250,00 RSD
Provizija za obradu zahteva Ne obračunava se Ne obračunava se Ne obračunava se
Provizija za administriranje 6.013,25 RSD 12.026,52 RSD 50.110,49 RSD

* U kreditirani iznos je uključena premija osiguranja korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti.
**Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate.

Vrsta kredita Kredit za refinansiranje obaveza
Iznos kredita od 9.500 RSD do 2.500.000 RSD

Rok otplate kredita

do 95 meseci
Kamatna stopa

10,75%, fiksna, godišnja
 

Interkalarna kamatna stopa

U visini ugovorene kamatne stope (godišnja, fiksna)

Trošak Osnovnog izveštaja Kreditnog biroa

246 RSD
Trošak menice

50 RSD

Mesečna naknada za vođenje platnog računa – Dinarski tekući račun*

150 RSD, mesečno

Provizija za obradu zahteva

Ne obračunava se

Godišnja provizija za administriranje kredita

0,50% od ostatka duga, fiksna

Premija za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti

Opcija1 - Jednokratno plaćanje premije 
4,13%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, jednokratna,fiksna. Plaća se unapred za ceo period otplate kredita i finansira se iz kredita.

Opcija2 - Mesečno plaćanje premije 
0,106%, od iznosa kredita sa pripisanom provizijom za obradu kreditnog zahteva, mesečna, fiksna. Plaća se mesečno, do kraja otplate kredita.

Provizija za prevremenu otplatu

Ne obračunava se

 

*Ukoliko klijent otvori Dinarski tekući račun, u okviru paketa usluga - „Paket tekući račun“ mesečna naknada za otvaranje i vođenje platnog računa iznosi 250 RSD.

** Klijentu korisniku dinarskog tekućeg računa, su prilikom apliciranja zahteva za kredit na raspolaganju dve opcije   za plaćanje premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti. Može izabrati Opciju 1 (jednokratno plaćanje premije)  ili Opciju 2 (mesečno plaćanje premije). 
Klijentu koji nije korisnik tekućeg računa, se prilikom apliciranja zahteva za kredit kao način plaćanja premije za osiguranje korisnika kredita od posledica nesrećnog slučaja i nezaposlenosti dodeljuje Opcija 1 (jednokratno plaćanje premije). 

Minimalni uslovi koje podnosilac zahteva za kredit mora da ispuni:

Obezbeđenje kredita

Ukoliko nisu ispunjeni neophodni uslovi za podnošenje zahteva samo uz ličnu kartu, potrebna Vam je sledeća dokumentacija: