• Informacije
 • Šta omogućava Raiffeisen DOKTOR?
 • Na koji način možete koristiti Raiffeisen DOKTOR?

Raiffeisen DOKTOR

Kada imamo zdravlje, imamo sve!

 •  Doktorski kontakt centar 24 sata uz Vas
 • Pregled u zakazano vreme i bez čekanja
 • Lečenje u ustanovi po vašem izboru
 • Dodatni benefiti Raiffeisen DOKTOR dobrovoljnog
  zdravstvenog osiguranja

Saznaj više

Raiffeisen DOKTOR

Kada imamo zdravlje, imamo sve!

Sistematski pregled – zato što su provera i blagovremena prevencija najvažniji za zaštitu zdravlja.

Sistematski pregled za odrasle osobe (pristupne starosti od 18 i više godina) podrazumeva:

 • pregled interniste sa EKG-om,
 • ultrazvuk abdomena,
 • laboratorijske analize: kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija, glukoza, triglicetridi, holesterol, HDL, LDL.

Sistematski pregled za decu (starosti od 0 do 17 godina) podrazumeva jedan preventivni pregled lekara pedijatra i merenje visine i težine.

Dijagnostiku i lečenje – četiri pregleda kod željenog lekara opšte medicine ili specijaliste, kao i ultrazvučni pregled.

Porodični paket – koji uključuje dodatni besplatni pregled krvi (sa proverom holesterola, triglicerida i glukoze) za svakog osiguranog člana porodice, kao i 10% popusta na cenu individualnog osiguranja.

Ukoliko se odlučite za Porodični paket, premija osiguranja je prilagođena Vama i iznosi samo 855 dinara mesečno po članu porodice.
Ukoliko Vam ipak više odgovara individualno osiguranje, premija iznosi 950 dinara mesečno.
U oba slučaja – za Porodični paket i individualno osiguranje, premiju možete platiti putem trajnog naloga.

Učešće u plaćanju je 20% od cene pregleda koja je ugovorena samo za naše klijente i značajno je niža od standardnih cena pregleda.

Raiffeisen DOKTOR

Kada imamo zdravlje, imamo sve!

Sve preglede i analize, uključujući i sistematski pregled, zakazujete telefonom preko Kontakt centra, čiji se broj nalazi na poleđini kartice. Na ovaj način ćete traženu uslugu zakazati u najkraćem mogućem roku.

Pri odlasku u zdravstvenu ustanovu u kojoj vam je zakazan pregled, potrebno je da ponesete karticu Raiffeisen DOKTOR osiguranja, kao i ličnu ispravu.

Medicinske usluge u okviru programa Raiffeisen DOKTOR osiguranja pružaju se isključivo u našoj mreži od 500 prioritetnih davalaca zdravstvenih usluga, uz obavezno pozivanje Kontakt centra pre korišćenja usluge.

Zdravstvena stanja koji su dijagnostifikovana pre zaključenja Raiffiesen DOKTORA, kao i hronične bolesti, povrede ili bolesti i stanja za koje se može očekivati da će trajati duži vremenski period, nisu pokrivena ovim osiguranjem.

Odaberite Raiffeisen DOKTOR osiguranje što pre i opušteno uživajte u zdravoj budućnosti Vas i Vaše porodice!