Moja mBanka

  • Sva plaćanja bez provizije
  • Potpuno sigurno
  • Dostupno uvek i na svakom mestu

Visa kreditna kartica

  • Mogućnost plaćanja na rate bez kamate
  • Korišćenje kartice za plaćanje
    umesto čekova
  • Plaćanje na rate u zemlji i
    inostranstvu