• Informacije
  • Sadržaj Paketa
  • Dokumentacija
Paket tekući račun

Paket tekući račun

Iz bogatog sadržaja posebno izdvajamo:

  • Pozajmicu do 10.000 dinara - po znatno povoljnijim uslovima
  • Plaćanje računa elektronskim putem - besplatno
  • Mogućnost dobijanja čekova - praktično

Paket tekući račun

Korišćenjem Paket tekućeg računa stičete brojne pogodnosti, štedeći Vaše vreme i novac.

Pozajmica po tekućem računu

Čekovi

Visa Electron kartica

SMS obaveštavanje

Elektronsko i telefonsko bankarstvo

Payment card mobile service

Trajni nalog

Mesečna naknada za otvaranje i vođenje Paket tekućeg računa iznosi 250 dinara.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Agencija za osiguranje depozita

Paket tekući račun

  • Lični dokument-lična karta ili pasoš