• Informacija
  • Dokumentacija

SMS bankarstvo

SMS bankarstvo Vam omogućava da na mobilni telefon primate obaveštenja o promenama po Vašim računima, kao i obaveštenja o raspoloživom stanju, 24 sata dnevno, svih 365 dana u godini.

Usluga je dostupna korisnicima koji imaju brojeve telefona nekog od domaćih mobilnih operatera.

Banka u svojoj ponudi ima dve vrste poruka:

SMS obaveštenja:

SMS provera stanja: