Menjačnica

Raiffeisen banka u svojim ekspoziturama vrši otkup i prodaju efektivnog stranog novca i čekova.

Menjački poslovi se obavljaju po važećoj kursnoj listi banke, uz naplatu provizije prema Tarifi naknada banke za usluge fizičkim licima.