• Prijem novca
  • Transfer novca
Prijem novca iz inostranstva

Prijem novca iz inostranstva

Raiffeisen banka nudi brz, kvalitetan i siguran prijem novca iz inostranstva.

Prijem novca iz inostranstva putem LORO doznake, može se vršiti iz svih zemalja sveta, preko razvijene mreže korespodentnih banaka, uz instrukciju koju klijent može dobiti u bilo kojoj ekspozituri Raiffeisen banke.

INO ČEKOVI

INO PENZIJE

WESTERN UNION

Transfer novca u inostranstvo

Raiffeisen banka nudi brz, kvalitetan i siguran transfer novca u inostranstvo sa deviznih računa klijenata banke.

Slanje novca u inostranstvo, putem NOSTRO doznake, vlasnici deviznih računa mogu vršiti u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju i odgovarajućim podzakonskim aktima, a po osnovu troškova izdržavanja porodice, poklona, pomoći, plaćanja robe i usluga u inostranstvu i slično, uz prezentovanje odgovarajuće dokumentacije.

Provizija za ovu vrstu posla naplaćuju se u skladu sa važećom Tarifom naknada banke.