• Informacije
  • Sadržaj Paketa
  • Dokumentacija
Paket tekući račun

Paket tekući račun

Osnovni Paket tekući račun čine sledeći proizvodi i usluge:

 

  • Visa Electron debitna kartica
  • Elektronsko i mobilno bankarstvo
  • Osnovni SMS

Paket tekući račun

Uz osnovni Paket tekući račun, možete koristiti i sledeće opcione proizvode i usluge uz brojne pogodnosti:

Dodatni SMS

Pozajmica

Osiguranje od nezgode (Bonus3)

Pomoć u kući i na putu (Asistencije)

Putno osiguranje (uz karticu)

Visa Gold Mass debitna kartica

Devizni tekući račun

Mesečna naknada za otvaranje i vođenje Paket tekućeg računa iznosi 250 dinara.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.
Agencija za osiguranje depozita

Paket tekući račun

  • Lični dokument-lična karta ili pasoš