18 May 2023

Raiffeisen banka odobrava subvencionisane kredite za poljoprivredu u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Raiffeisen banka i ove godine, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odobrava subvencionisane kredite za poljoprivredu u dinarima sa fiksnim kamatnim stopama koje iznose samo 1% do 3% na godišnjem nivou.

Krediti su namenjeni nabavci mehanizacije i opreme, kvalitetnih grla stoke, stočne hrane i investicionim ulaganjima u razvoj stočarstva, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva. Od ove godine finansiramo i nabavku mineralnog đubriva, uz nominalnu kamatnu stopu od 0% i naknadu za otplatu kredita u visini od 1,5%.

Za povlašćene kategorije u koje spadaju žene- nosioci poljoprivrednog gazdinstva, mladi farmeri do 40 godina starosti i nosioci gazdinstva koja su registrovana na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, kamatna stopa iznosi 1%, dok za ulaganja u mehanizaciju ona iznosi 1% do 3%.

Maksimalan iznos kredita za fizička lica i preduzetnike iznosi 6 miliona dinara, dok je za pravna lica taj iznos 18 miliona dinara. Rokovi otplate, u zavisnosti od namene, kreću se od 3 do 5 godina, dok je naknada za otplatu kredita 1,5%.

Pozivamo zainteresovane klijente da se prijave što pre, s obzirom da je ukupan iznos sredstava ograničen. Naši bankarski službenici, specijalizovani za poljoprivredno bankarstvo, na raspolaganju su Vam za savetodavne usluge i detaljnije informacije o ovom programu.

Više informacija možete dobiti i putem i-mejl adrese: agro@raiffeisenbank.rs