Tarife naknada

  • Stanovništvo
  • Privreda
  • Mala privreda

I Poslovi dinarske štednje i dinarskih tekućih računa

II Bezgotovinski nalozi platnog prometa*

III Gotovinski nalozi platnog prometa*

IV Sefovi građana

V Devizno valutni poslovi*

Va "Paket proizvoda"

VI Poslovi u prometu nekretninama*

VII Čekovi u stranoj valuti*

VIII Ostale usluge*

IX Poslovi u vezi sa Raiffeisen WORLD i Raiffeisen EURO CASH otvorenim investicionim fondovima, kao i poslovi u vezi sa Raiffeisen FUTURE dobrovoljnim penzijskim fondom

X Usluge kreditnog biroa

XI Tarifa za korišćenje debitnih kartica

XII Tarifa za korišćenje VISA kreditne kartice

XIII Tarifa za korišćenje MasterCard Installment kreditne kartice

XIV Tarifa za korišćenje MasterCard Revolving WEB kreditne kartice

XV Elektronsko bankarstvo

XVI TARIFE PO POSLOVIMA HOV*

XVII POSLOVI SA GARANCIJAMA

XVIII "Paket tekući račun"

XIX Pozajmica po tekućem računu

XX PRENOS PO OSNOVU PREMIJE OSIGURANJA

XXI UPLATE I PRENOSI U HUMANITARNE SVRHE

Predstavništva, Strana udruženja - u primeni od 01.10.2018.