14 Jul 2020

Token

Moja mBanka je mobilna aplikacija Raiffeisen banke koja Vam omogućava da brzo i jednostavno, putem Vašeg mobilnog telefona, u bilo koje vreme i na bilo kom mestu pristupite Vašim računima i izvršite plaćanje.

Token je softversko rešenje koje je sastavni deo aplikacije Moja mBanka i doprinosi bezbednosti njenog korišćenja.

Mobilni token služi za kreiranje PIN-a, četvorocifrene numeričke šifre koja služi za identifikaciju korisnika prilikom prijave na aplikaciju, kao i za potvrdu plaćanja putem mobilne aplikacije. Jedan token može biti vezan za samo jedan uređaj – mobilni telefon ili tablet.

U okviru opcije Token dostupne su sledeće podopcije:

Kreiranje jednokratne lozinke/mobilnog potpisa

Kreiranje jednokratne lozinke i mobilnog potpisa su opcije koje se koriste za kreiranje šifre koja se koristi za potvrdu slobodnog plaćanja putem RaiffeisenOnLine aplikacije, pri čemu se jednokratna lozinka koristi i za potvrdu plaćanja karticama na Internetu (3D secure usluga).

Ukoliko kao sredstvo potvrde plaćanja izaberete:

  1. jednokratnu lozinku, potrebno je da:
  • pristupite opciji Token/Kreiranje jednokratne lozinke u okviru Vaše mobilne aplikacije;
  • unesete PIN nakon čega se kreira jednokratna lozinka koju unosite za potvrdu plaćanja.
  1. mobilni potpis, potrebno je da:
  • pristupite opciji Token/Kreiranje mobilnog potpisa u okviru Vaše mobilne aplikacije;
  • unesete PIN i elemente naloga (npr. iznos, račun primaoca i sl.) nakon  čega se kreira nephodna šifra koju unosite za potvrdu plaćanja. Elementi naloga su podaci koji su Vam prikazani u posebnom prozoru na ROL-u prilikom plaćanja i koje u istom formatu prepisujete na mobilnu aplikaciju da biste kreirali neophodnu šifru za potvrdu plaćanja.

Informacije o tokenu (Token info)

Ukoliko u korišćenju imate više tokena, putem opcije Token info možete da utvrdite serijski broj tokena koji je vezan za vaš uređaj.

Sinhronizuj token

Sinhronizacija mobilnog tokena se vrši kako bi se uskladilo vreme na korisničkoj aplikaciji i serversko vreme u cilju neometanog rada aplikacije.

Promeni PIN

Ukoliko imate potrebu da promenite PIN, iz bilo kog razloga, potrebno je da otvorite opciju Token iz menija, a zatim:

  1. Izaberete Podešavanja (klikom na ikonicu ) i kliknete na opciju Promeni PIN
  2. Unesete sadašnji PIN
  3. Unesete novi PIN
  4. Nakon potvrde novog PIN-a prikazuje se poruka o uspešnoj promeni PIN-a.

PIN broj se ne može definisati kao kombinacija četiri uzastopna broja ili četiri iste cifre.

Brisanje tokena

Token možete da obrišete na samom uređaju tako što ćete u meniju izabrati opciju Token, a nakon toga birate Podešavanja/Obriši token. Brisanjem tokena mobilna aplikacija će se deaktivirati.

Takođe, token možete da blokirate putem RaiffeisenOnLine aplikacije (Profil-Tokeni) klikom na dugme Blokiraj koje se nalazi pored serijskog broja tokena koji želite da blokirate.