12 Mar 2021

COSME&COSME DIGITALISATION program kreditiranja

Raiffeisen banka a.d. Beograd je sa Evropskim investicionim fondom (EIF) potpisala Ugovor za garantnu šemu pod nazivom “COSME & COSME DIGITALISATION” na osnovu kojeg će odobravati kredite mikro i malim preduzećima i preduzetnicima za finansiranje rasta i razvoja njihovog poslovanja, kao i unapređenje digitalnih kapaciteta.

Zahvaljujući garanciji EIF-a, Raiffeisen banka je u mogućnosti da mikro i malim preduzećima i preduzetnicima ponudi kredite  za finansiranje obrtnog kapitala, osnovih sredstava i investicija, kao i projekata čiji je cilj digitalizacija poslovanja privrednog subjekta, a koji su odobreni od strane EIF-a  u okviru  COSME DIGITALISATION programa.

Kreditiranje mikro i malih preduzeća i preduzetnika je omogućeno kroz podršku garancije Evropske unije u okviru Garantne olakšice ustanovljene na osnovu uredbe (EU) Evropskog parlamenta i Saveta br. 1287/2013 o uspostavljanju programa za konkurentnost malih i srednjih preduzeća (COSME) (2014-2020). COSME DIGITALISATION podrazumeva kredite čiji je cilj digitalizacija poslovanja privrednog subjekta koja predstavljaju veliki značaj za njegov dalji razvoj.

Oba programa su namenjena svim privrednim subjektima (mikro i malim preduzećima i preduzetnicima) koji su registrovani i osnovani na teritoriji Republike Srbije, koji imaju do 249 zaposlenih i maksimalno EUR 3 miliona godišnjih prihoda/ do EUR 43 miliona kapitala, pod uslovom da ispunjavaju uslove definisane ovim programom i pravilima rada i odobravanja kredita Raiffeisen banke.


Vrsta kredita za oba programa:

  • Krediti za obrtna sredstva, uključujući i finansiranje projekata čiji je cilj digitalizacija poslovanja privrednog subjekta
  • Okvirne linije, uključujući i finansiranje projekata čiji je cilj finansiranje digitalizacija poslovanja privrednog subjekta
  • Krediti za investicije, uključujući i finansiranje projekata čiji je cilj finansiranje digitalizacija poslovanja privrednog subjekta

Minimalan iznos pojedinačnog kredita
– EUR 10.000

Maksimalan iznos pojedinačnog kredita
– EUR 150.000 (u RSD ili sa valutnom klauzulom)

Period otplate kredita za obrtna sredstva

  • do 48 meseci (grace do 6 meseci)
  • okvirne linije na 36 meseci
  • kredita za investicije do 120m (grace do 24 meseca), uz učešće Korisnika kredita u visini od maksimum 10% iznosa investicije

Sredstva obezbeđenja
– menice, jemstvo, zaloga na pokretnim stvarima, hipoteka


 

Ukoliko ste zainteresovani za apliciranje, molimo Vas da se obratite nadležnom saradniku za poslove sa malim preduzećima i preduzetnicima, kako biste dobili sve informacije vezane za podnošenje zahteva.

 

COSME DIGITALISATION PROGRAM

Raiffeisen banka je prva banka u Srbiji koja je potpisala ugovor sa EIF-om za podršku preduzetnika, mikro i malih preduzeća u finansiranju digitalizacije.

Krediti iz ovog programa su idealno rešenje za male privrednike koji žele da unaprede/digitalizuju svoje poslovanje uvođenjem novih digitalnih projekata i procesa.

Kako biste aplicirali za kredit neophodno je da uradite sledeće:

  • Potrebno je da popunite upitnik vezan za stepen razvijenosti digitalizacije vašeg poslovanja kao i podatke o projekatu koji želite da finansirate (Za sva eventualna pitanja oko popunjavanja upitnika možete se obratiti svom saradniku u banci.)
  • Nakon što popunite upitnik, dobićete direktno potvrdu od EU da li je projekat pogodan za finansiranje pod ovim programom
  • Sa potvrdom možete aplicirati za kredit u Raiffeisen banci

 

Više informacija možete dobiti od svog saradnika za odnose sa klijentima ili pozivom broja telefona 011/302 6800.

„ Podrška Evropske unije u okviru Olaksica za garanciju kredita utvrdjene u skladu sa Uredbom (ES) br. 1287/2013 Evropskog parlamenta i Saveta o osnivanju programa za konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća (COSME) ( 2014-2020).“