Skip to main content

Isključenje odgovornosti

Uslovi korišćenja materijala sa internet stranica Raiffeisen banke ad. Beograd

Ovde navedeni uslovi korišćenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, kao i materijala sa Internet stranica Raiffeisen banke ad iz Beograda (u daljem tekstu RBRS) pravila su kojih su dužni da se pridržavaju svi korisnici materijala. Stoga Vas molimo da se upoznate sa dole navedenim pravilima kako bismo izbegli eventualne nesporazume i posledice u vezi sa istima.

Svako korišćenje sajta raiffeisenbank.rs podložno je niže navedenim uslovima. Svi sadržaji objavljeni na sajtu raiffeisenbank.rs vlasništvo su RBRS i mogu se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe, ne smeju se kopirati, reprodukovati ili na bilo koji način distribuirati bez pismenog odobrenja RBRS.

RBRS će uložiti sve razumne napore da održi https://www.raiffeisenbank.rs/ stranice potpuno funkcionalnim i da sve objavljene informacije budu tačne i potpune, ali ne snosi odgovornost za povremeno nefunkcionisanje stranica, eventualnu netačnost informacija, kao ni za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem netačnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnosti pristupa istima.

Stranicama https://www.raiffeisenbank.rs/ se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računarska mreža koju RBRS direktno ne kontroliše već je na nju samo vezana pa zbog toga ne može garantovati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontroliše.

RBRS zadržava pravo promene bilo kojih sadržaja objavljenih na www.raiffeisenbank.rs u bilo koje vreme i bez prethodne najave.

Navedeni uslovi odnose se na nekoliko segmenata:

Naš servis koristi statističke softver programe za upravljanje mrežom, koji se koriste za upravljanje ovim stranicama. Ti programi su standardno obeležje svih web servisa i nisu karakteristični samo za naše stranice. Statistički programi nam omogućavaju utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, vrste informacija koje je potrebno uvesti, efikasnost strukture naše web stranice, i posećenost naših internet stranica.

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s ličnim podacima putem e-mail poruke sa pitanjem ili komentarom, podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahteva. U takvim slučajevima, Vaš e-mail možemo poslati drugim zaposlenima koji mogu bolje odgovoriti na Vaša pitanja.

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da prilkom preusmeravanja sa naših Internet stranica budete upućeni na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan i bezbedan. Ipak, stranice i adrese na mreži se brzo menjaju, i ne možemo uvek garantovati za sadržaj svake adrese na koju vas usmerimo. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi sa našom politikom za zaštitu ličnih podataka, ili u vezi sa Vašim iskustvima sa ovom Internet adresom, molimo da nam se javite na info@raiffeisenbank.rs

Publikacije i sadržaj koje se nalaze na webu ili bilo koji njihov deo ne mogu se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje vrste imovine ili prava. Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije objavljene na sajtu zasnivaju se na javnim statističkim i ostalim informacijama koje potiču iz izvora u čiju potpunost i pouzdanost RBRS ne sumnja, ali za koju ne može garantovati. S toga su sve informacije date na RBRS web stranici podložne promenama koje zavise od promena izvora informacija, kao i od promena koje nastupe od trenutka pisanja ili publikovanja teksta do njegova čitanja. Informacije na sajtu su isključivo informativnog karaktera i neće se smatrati savetom ili ponudom za kupovinu ili prodaju bilo kog od instrumenata investiranja predviđenog zakonima koji uređuju tržište kapitala u Republici Srbiji, ili drugim zemljama. Dokument ili njegovi delovi ne mogu se kopirati ili na bilo koji drugi način reprodukovati bez navođenja izvora.

U cilju zaštite podataka na ovoj Internet adresi i kako bi osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, koriste se programi koji prate posete i prepoznaju neovlašćene pokušaje narušavanja privatnosti ili izmene podataka, kao i one koji bi mogli prouzrokovati štetu na drugi način. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca biće pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.

Naglašavamo da prilikom posete ovim stranicama, Vaši lični podaci ostaju tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obvezujemo se da, osim u svrhe koje zakon predviđa, nećemo drugim licima dati podatke koje smo od Vas primili. Na određenim mestima unutar http://www.raiffeisenbank.rs stranica i u određeno vreme, RBRS prikuplja lične podatke korisnika (ime, prezime, adresu, naziv poslodavca, telefonski broj, e-mail adresu, …). Pomenuti podaci se koriste u svrhu kontakata i evidentiranja korisnika ove web stranice i u svrhu statističke obrade posećenosti našeg sajta. RBRS garantuje da podatke koje prikupi na taj način neće prodavati ili na bilo koji način ustupati trećim licima.

Svi podaci sadržani na našim Internet stranicama ne moraju biti u celosti potpuni niti ispravni. RBRS ne garantuje potpunu tačnost ni celovitost objavljenih podataka. U izuzetnom slučaju greške, RBRS će istu nastojati da ispravi ažurirajući sadržaj Internet stranica. Tačnost podataka objavljenih na Internet stranicama zavisi najviše od načina iznošenja tih podataka u javno dostupnim izvorima. RBRS je na osnovu ličnih istraživanja i prikupljenih podataka upotpunila ili promenila primetno netačne podatke.

Raiffeisen banka ad Beograd posredstvom formi za apliciranje na internet stranici www.raiffeisenbank.rs ,od klijenata prikuplja sledeće podatke: ime, prezime, kontakt telefon, e-mail adresu, matični broj (jmbg), a kod On line kredita i IP adresu u cilju prevencije zloupotrebe.  Prikupljene podatke Raiffeisen banka ad Beograd koristi u svrhu kontaktiranja klijenata, pripremnih radnji za kreiranje ponude – pre samog kontakta od strane službenika banke, kao i u informativne, servisne i svrhe neposrednog oglašavanja, i preduzima sve potrebne mere zaštite podataka o ličnosti klijenta Raiffeisen banka ad Beograd. Raiffeisen banka ad Beograd dobijene podatke ne prosleđuje trećim licima bez izričite saglasnosti klijenta. Ukoliko klijent želi da podaci o njemu budu izbrisani iz internet baze podataka Raiffeisen banka ad Beograd, potrebno je da pošalje zahtev na e-mail adresu: info@raiffeisenbank.rs.

 

Raiffeisen banka a.d Beograd posredstvom mobilne aplikacije Moja mBanka prikuplja podatke o uređaju u cilju bezbednosti korisnika i obrađuje SMS poruke isključivo u cilju aktivacije mobilne aplikacije. Mobilna aplikacija Raiffeisen banke a.d. Beograd može pristupiti fotografijama i albumu, da bi na sam uređaj snimila odgovarajuće elemente aplikacije koji imaju za cilj da ubrzaju rad aplikacije, optimizuju mrežni protok i omoguće rad pojedinih delova aplikacije u offline režimu. Aplikacija banke apsolutno ne koristi ovu dozvolu u cilju korišćenja ili preuzimanja fotografija sa uređaja. Saglasnost za korišćenje lokacije uređaja koristi se kako bi se korisnicima omogućilo da dobiju informaciju o najbližoj filijali ili bankomatu. Sve navedene podatke Raiffeisen banka a.d. Beograd koristi isključivo u navedene svrhe, kako bi omogućila nesmetano korišćenje mobilne aplikacije Moja mBanka, i ne prosleđuje ih trećim licima

 

 

Naš servis koristi statističke softver programe za upravljanje mrežom, koji se koriste za upravljanje ovim stranicama. Ti programi su standardno obeležje svih web servisa i nisu karakteristični samo za naše stranice. Statistički programi nam omogućavaju utvrđivanje onih podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, vrste informacija koje je potrebno uvesti, efikasnost strukture naše web stranice, i posećenost naših internet stranica.

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s ličnim podacima putem e-mail poruke sa pitanjem ili komentarom, podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahteva. U takvim slučajevima, Vaš e-mail možemo poslati drugim zaposlenima koji mogu bolje odgovoriti na Vaša pitanja.

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da prilkom preusmeravanja sa naših Internet stranica budete upućeni na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan i bezbedan. Ipak, stranice i adrese na mreži se brzo menjaju, i ne možemo uvek garantovati za sadržaj svake adrese na koju vas usmerimo. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi sa našom politikom za zaštitu ličnih podataka, ili u vezi sa Vašim iskustvima sa ovom Internet adresom, molimo da nam se javite na info@raiffeisenbank.rs

Publikacije i sadržaj koje se nalaze na webu ili bilo koji njihov deo ne mogu se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje vrste imovine ili prava. Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije objavljene na sajtu zasnivaju se na javnim statističkim i ostalim informacijama koje potiču iz izvora u čiju potpunost i pouzdanost RBRS ne sumnja, ali za koju ne može garantovati. S toga su sve informacije date na RBRS web stranici podložne promenama koje zavise od promena izvora informacija, kao i od promena koje nastupe od trenutka pisanja ili publikovanja teksta do njegova čitanja. Informacije na sajtu su isključivo informativnog karaktera i neće se smatrati savetom ili ponudom za kupovinu ili prodaju bilo kog od instrumenata investiranja predviđenog zakonima koji uređuju tržište kapitala u Republici Srbiji, ili drugim zemljama. Dokument ili njegovi delovi ne mogu se kopirati ili na bilo koji drugi način reprodukovati bez navođenja izvora.