Kreditne kartice – šest stvari koje bi trebalo da znate

Kreditna kartica je neizostavan deo modernog finansijskog sistema, pružajući korisnicima mogućnost brze i praktične kupovine, kao i pristup različitim uslugama.

Ukoliko imate potrebu za kupovinom neke robe ili usluga, kreditnom karticom to možete uraditi efikasno i brzo. Uz to, kreditna kartica može da nudi različite pogodnosti poput nagradnih programa, osiguranja i drugih privilegija poput povoljnije kupovine u određenim radnjama.

Međutim, važno je razumeti kako kreditna kartica funkcioniše, ali i odgovorno je koristiti kako bi se izbegli dugoročni finansijski problemi. U ovom tekstu istražićemo šest ključnih aspekata kreditnih kartica.

Šta je kreditna kartica?

Kreditna kartica je finansijski instrument koji omogućava korisnicima da kupe robu ili usluge na kredit. Razlika u odnosu na druge kreditne proizvode je u tome što su sredstva dostupna odmah, odnosno nema perioda čekanja da sredstva legnu na račun.

Kreditna kartica omogućava korisnicima da troše novac na odloženo, s obavezom da taj iznos kasnije vrate. Time se pruža fleksibilnost i olakšava plaćanje za veće kupovine ili hitne troškove.

Banke koje vode računa o očuvanju životne sredine, u saradnji sa kartičnim sistemima, za izradu koriste recikliranu plastiku.

Kako funkcioniše kreditna kartica?

Kada korisnik koristi kreditnu karticu za kupovinu, banka, odnosno izdavač kartice, plaća trgovcu umesto korisnika.

Nakon transakcije, korisnik ima određeni period, poznat kao grejs period, da vrati banci iskorišćeni iznos sredstava.

Banka korisniku kreditne kartice dostavlja mesečno izvod sa prikazanom potrošnjom i drugim detaljima potrebnim za izmirenje duga.

Ukoliko korisnik vrati ceo potrošeni iznos u definisanom periodu ne zaračunava mu se kamata, međutim ukoliko ne namiri minimalnu mesečnu obavezu banka obračunava ugovorenu kamatu na preostali dug. Važno je napomenuti da kamate na kreditne kartice obično imaju drugačije, često nešto više stope u poređenju s drugim vrstama kredita iz razloga što su sredstva dostupna odmah.

Kako se otplaćuje dug po kreditnoj kartici?

Ukupan iznos duga, odnosno potrošnja po kreditnoj kartici se najčešće deli na definisan broj rata i tako otplaćuje. U tom slučaju banka, odnosno izdavač kartice, može da unapred odredi broj rata prema iznosu kupovine, a da korisnik sam odabere u odnosu na iznos kupovine koji će to broj biti.

Korisnici kreditnih kartica imaju opciju da do određenog datuma u mesecu vrate ceo iznos mesečnih dospelih obaveza, minimalni iznos ili bilo koji drugi iznos do punog iznosa dospelih obaveza. Minimalni iznos obično predstavlja mali procenat ukupnog duga plus kamate i naknade – najčešće pet odsto.

Otplatom celog iznosa dospelih mesečnih obaveza do definisanog datuma izbegava se zaračunavanje kamate. Na taj način redovno izmirivanje obaveza znači da dug po kreditnoj kartici vraćate bez kamate i može zameniti korišćenje čekova.

Zbog toga je preporučljivo da se vodi računa o iznosima i vremenskim rokovima, kako bi se izbegle dodatne naknade i nagomilavanje duga tokom vremena.

Da li postoje uslovi za dobijanje kreditne kartice?

Da bi se dobila kreditna kartica, obično je potrebno imati određeni prihod i kreditnu istoriju.

Banke i izdavači kartica vrše procenu kreditne sposobnosti na osnovu tih faktora. Takođe, mogu biti važni i drugi faktori kao što su radno mesto, prethodne bankovne transakcije ili poslovne reference.

Osnovni uslovi za odobrenje kreditne kartice obuhvataju: zaposlenje u trajanju od najmanje šest meseci, potvrda o zaposlenju i visini primanja i važeći lični identifikacioni dokument.

Kreditna istorija igra ključnu ulogu u odobravanju kreditne kartice, a što je ona bolja, to su veće šanse za njeno odobrenje.

Šta je revolving?

Revolving opcija na kreditnoj kartici omogućava korisnicima da ne moraju da vrate ceo iznos duga svakog meseca već samo minimalni iznos dospelih obaveza, te mogu nastaviti potrošnju do odobrenog limita, a kamata se zaračunava na preostali dug.

Revolving opcija može biti korisna za hitne troškove ili neplanirane kupovine, ali je važno koristiti je s oprezom kako bi se izbegle finansijske poteškoće.

Kao i većina bankarskih proizvoda, i kreditne kartice su doživele značajnu digitalnu transformaciju, postajući ključni deo modernog načina plaćanja i upravljanja finansijama.

Digitalnom transformacijom kartice su postale deo mobilnog telefona kroz korišćenje digitalnih novčanika. Digitalizacija kreditnih kartica omogućila je korisnicima brži pristup, veću sigurnost i veću praktičnost kupovine.

Osim toga, razvoj onlajn bankarstva i mobilnih aplikacija pružio je korisnicima dodatne alate za praćenje i upravljanje kreditnim karticama u realnom vremenu. Ipak, sa digitalnom transformacijom dolaze i novi izazovi, poput bezbednosnih rizika i potencijalnih prevara, koji zahtevaju stalno unapređenje tehnoloških rešenja i edukaciju korisnika kako bi se osigurala sigurnost i pouzdanost kreditnih kartica u digitalnom dobu.

Koja je razlika između debitne i kreditne kartice?

Osnovna razlika između debitne i kreditne kartice je odakle kartice povlače novac, odnosno šta je izvor sredstava. Debitna kartica „prazni“ tekući račun, a kreditna kartica se naplaćuje iz „kredita”. To praktično znači da je kod debitne kartice trošenje sredstava ograničeno samo na iznos dostupan na tekućem računu, dok je kod kreditne kartice potrošnja ograničena iznosom odobrenog kreditnog limita.