Digitalne usluge za moderne poljoprivrednike

Novi koncept bankarstva u filijalama naše banke

U našim filijalama više ne morate da čekate red ispred blagajne, već su Vam 24/7 na raspolaganju višenamenski bankomati, na kojima pored podizanja dinarskih iznosa, na jednostavan način možete da uplatite pazar, u vreme koje Vama najviše odgovara.

Naše stručne kolege u filijalama na raspolaganju su Vam za podršku i pomoć prilikom korišćenja ovih modernih bankomata. A ukoliko Vam je potreban savet bankara u vezi sa kreditima – u našim filijalama na raspolaganju su Vam stručni savetnici za poljoprivredu. Možete da računate na njihovu punu podršku i ekspertizu.

Raiffeisen mobilno bankarstvo

Uz mobilnu aplikaciju Moja mBanka koristite bankovne usluge svakodnevno na udoban i bezbedan način, pristupajte računima i plaćajte bez provizije čak i dok ste u pokretu.

Kliknite ovde za više informacija o Mobilnom bankarstvu.

Raiffeisen elektronsko bankarstvo

RaiffeisenOnLine je elektronski, finansijski servis Raiffeisen banke koji omogućava korisniku obavljanje i pregled finansijskih transakcija, kao i onlajn uvid u stanje svih računa, nezavisno od radnog vremena banke.

RaiffeisenOnLine je sistem elektronskog bankarstva namenjen domaćim i stranim pravnim licima i preduzetnicima koji žele da upravljaju svojim sredstvima na najbolji način.

Uđite u trku sa vremenom, budite RaiffeisenOnLine!

 • Saznajte više
  • Usluge koje pruža RaiffeisenOnLine

   • dinarska i devizna plaćanja
   • onlajn pregled stanja, prometa i izvoda po računima (sa arhivom naloga i izvoda)
   • pregled i raspored priliva iz inostranstva
   • pregled nostro doznaka, SWIFT poruka i obračun naknada
   • pregled po Visa i Master business računima i karticama
   • menjačnica – prenos sa deviznog računa na dinarski račun
   • kursne liste sa mogućnošću biranja datuma i preuzimanja
   • slanje spiskova plata i obustava po kreditima
   • zahtev za potvrdama o izvršenim plaćanjima
   • Rad sa HoV
  • Prednosti korišćenja sistema RaiffeisenOnLine

   • Onlajn stanje i promet po računima
   • Povoljnija tarifa u domaćem i međunarodnom platnom prometu
   • Produženo vreme prijema naloga za plaćanje
   • Smanjenje obimne papirologije klijenata
   • Brzo izveštavanje klijenata o obavljenim transakcijama
   • Brzo, sigurno i jednostavno obavljanje platnog prometa
   • Mogućnost povezivanja sa internim finansijskim sistemom klijenta
   • Arhiva naloga na raspolaganju
   • Veza sa Bankon 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji
  • Neophodna oprema za RaiffeisenOnLine

   • Računar sa internet pristupom
   • USB token/smart kartica sa elektronskim srtifikatom
   • Čitač smart kartice
  • RaiffeisenOnLine koncept sigurnosti

   RaiffeisenOnLine je siguran, brz i jednostavan sistem elektronskog bankarstva! Radi sigurnosti korišćenja usluga RaiffeisenOnLine, banka korisniku dodeljuje USB token/smart karticu sa elektronskim sertifikatom koji omogućavaju elektronsko potpisivanje finansijskih transakcija, a istovremeno obezbeđuju pouzdanu identifikaciju i autentifikaciju korisnika, zaštitu tajnosti i integriteta podataka. Kao mere sigurnosti koriste se:

    

   • USB token/smart kartica koji predstavljaju sigurnosni uređaj sa ugrađenim čipom, na kome se čuva elektronski sertifikat i kriptografski ključevi neophodni za korišćenja RaiffeisenOnLine sistema.
   • PIN kod koji korisnik bira sam
   • Password politika
   • Elektronski potpis
   • Mogućnost biranja jednog ili više potpisnika po računu za plaćanje sa hijerarhijom potpisa
   • Definisanje različitih privilegija za zaposlene
   • Promena privilegije u svakom trenutku na zahtev klijenta

   Bezbednosna pravila za upotrebu RaiffeisenOnLine

  • Potrebna dokumentacija za pristup RaiffeisenOnLine

   Fotokopije ličnih karata/pasoša lica za koja se izdaje elektronski sertifika, Podešavanja i potrebni fajlovi za RaiffeisenOnLinePodešavanja i potrebni fajlovi za RaiffeisenOnLine

Halcom E-bank elektronsko bankarstvo

Halcom E-bank predstavlja sistem elektronskog bankarstva namenjen pravnim licima i preduzetnicima.

Korisnik je u mogućnosti da na bazi instaliranog softvera na svom računaru obavlja platni promet brzo, jednostavno i efikasno.

 • Saznajte više
  • Koje usluge omogućava Halcom E-bank

   • Dinarska i devizna plaćanja
   • Pregled stanja i prometa
   • Preuzimanje izvoda po računima u više formata (txt, pdf, SWIFT MT940)
   • Pregled i raspored priliva iz inostranstva
   • Kursne liste sa mogućnošću biranja datuma i preuzimanja
   • Potvrde o izvršenim plaćanjima, promenama na računu i sl.
   • Pregled po Visa i Master business računima
   • Menjačnica – prenos sa deviznog računa na dinarski račun (prodaja deviza)
   • Mogućnost da samo sa jednom smart karticom klijenti obavljaju platni promet sa svim bankama kod kojih imaju otvoren račun (a koje podržavaju Halcom E-bank aplikaciju)
   • Mogućnost setovanja pojedinačnog i specijalnog načina potpisivanja (kolektivni potpisi, hijerarhija potpisa, razni limiti po računu)
  • Prednosti korišćenja Halcom E-bank sistema

   • Povoljnija tarifa u domaćem i međunarodnom platnom prometu
   • Produženo vreme prijema naloga za plaćanje
   • Smanjenje obimne papirologije klijenata
   • Brzo izveštavanje klijenata o obavljenim transakcijama
   • Brzo, sigurno i jednostavno obavljanje platnog prometa
   • Mogućnost povezivanja sa internim knjigovodstvenim programom klijenta
   • Veza sa bankom 24/7
  • Kako postati korisnik Halcom E-bank?

   Ukoliko ste već korisnik Halcom aplikacije u drugoj banci i posedujete Halcom karticu, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

   • Zahtev za odobrenje korišćenja aplikacije Hal E-bank
   • Specifikaciju ovlašćenja za pojedinačnog korisnika
   • Pravila za Halcom E-bank
   • Odštampan i potpisan izvoz sertifikata od strane svakog pojedinačnog korisnika (za pomoć se možete obratiti Halcom help-desku na telefon 011/3032-432 ili banci na telefon 011/220-7560)
   • Fotokopije ličnih karata lica pojedinačnih korisnika

   Uputstvo za izvoz sertifikata

    

   Ukoliko ne posedujete Halcom karticu, potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

   • Zahtev za odobrenje korišćenja aplikacije Halcom E-bank
   • Specifikaciju ovlašćenja za pojedinačnog korisnika
   • Generalnu narudžbenicu CA1
   • Zahtev za izdavanje digitalne potvrde ovlašćenog lica CA2
   • Fotokopiju ličnih karata lica za koja se traže smart kartice
   • Fotokopiju rešenja o upisu pravnog lica kod Agencije za privredne registre
  • Neophodna oprema za Halcom E-bank

   • Računar sa internet pristupom
   • Smart kartica sa elektronskim sertifikatom
   • Čitač smart kartice
  • Potrebna dokumenta za pristupanje sistemu Halcom E-bank