Skip to main content
Praktičnost i brzina transkacija
Finansijska kontrola i praćenje troškova
Sigurno plaćanje
Debitna kartica za poljoprivrednike

Jednostavan i siguran način plaćanja

Mastercard debitnu karticu možete koristiti za:

 • plaćanje robe i usluga u zemlji i inostranstvu na svim prodajnim mestima koji imaju oznaku Mastercard.
 • podizanje gotovine na bankomatima u zemlji i inostranstvu.
 • beskontaktno i plaćanje preko interneta

Svaka firma (malo preduzeće ili radnja) koja je klijent Raiffeisen banke ima pravo podnošenja Zahteva za izdavanje poslovnih platnih kartica u koje spada i Mastercard Business Debit kartica. 

Odobrenjem zahteva i potpisivanjem Ugovora o korišćenju poslovne kartice, firma postaje nosilac kartice sa pravom imenovanja njenih korisnika. 

Nosilac kartice može imenovati neograničen broj korisnika Mastercard Business Debit kartice. 

Mastercard Business Debit kartice se izdaju na ime njenih korisnika, a u ime firme kao nosioca kartice otvaraju se dinarski i devizni račun, i na njih polažu novčana sredstva koja će se koristiti putem kartice. 

Korisnik Mastercard Business Debit kartice stiče pravo raspolaganja sredstvima na novootvorenim računima firme za koje je vezano korišćenje kartica, a nosilac kartice ima u svakom trenutku pravo povlačenja i oduzimanje kartice od korisnika. Sva plaćanja i troškove koje napravi korisnik kartice u potpunosti snosi nosilac Mastercard Business Debit kartice.

Kartica se izdaje na osnovu ugovora izmedu Raiffeisen banke i firme koju predstavlja vlasnik, koji zaključuju i potpisuju ovlašćena lica Raiffeisen banke i zainteresovane firme. Ovim ugovorom definišu se pravila i uslovi za izdavanje i korišćenje Mastercard Business Debit kartice. 

Nakon potpisivanja ugovora, Korisnički servis Raiffeisen banke otvara dinarski i devizni račun za koje će biti vezano korišćenje kartice.

Godišnja članarina i troškovi korišćenja kartice su regulisani Tarifom Raiffeisen banke, a kartica se izdaje sa rokom važenja od 24 meseca.

Raiffeisen banka se obavezuje da dostavlja nosiocu Mastercard Business Debit kartice jedanput mesečno standardne izveštaje o stanju po računima.

Kartica se može koristiti u zemlji i inostranstvu za plaćanje robe i usluga na prodajnim mestima sa oznakom Mastercard , za podizanje gotovine na bankomatima, plaćanje na internetu, kao i za MOTO transakcije. Kartica se ne može koristiti na imprint mašinama. Prilikom plaćanja robe i usluga karticom, kao i prilikom podizanja gotovine sa bankomata, korisnik unosi PIN i autentifikuje se kao korisnik. 

U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je u obavezi da to odmah prijavi Kontakt centru Raiffeisen banke na telefon 011/3202-800 od 00:00 do 24:00 časova.

Sigurno plaćanje Raiffeisen platnim karticama

3D Secure - sigurno plaćanje putem interneta

3D Secure je usluga koju Raiffeisen banka pruža svojim korisnicima platnih kartica za sigurno plaćanje putem interneta. Usluga je besplatna za korišćenje i pruža potpunu zaštitu prilikom onlajn plaćanja, a aktivacija usluge je vrlo jednostavna.

3D Secure je besplatna usluga koju Vam obezbeđuje Raiffeisen banka a.d. Beograd u cilju povećanja Vaše bezbednosti prilikom plaćanja platnom karticom na internetu, kod trgovaca koji su uključeni u Mastercard SecureCode i/ili Verified by Visa program. 3D Secure usluga Vam pruža dodatnu zaštitu od neovlašćenog korišćenja Vaše registrovane platne kartice tokom internet transakcije. 

Za korišćenje kartice na 3D Secure internet prodajnim mestima neophodna je registracija za ovu uslugu. Jednom registracijom moći će da se obavlja sigurno plaćanje preko interneta za sve tipove kartica izdanja Raiffeisen banke: debitne i kreditne, za fizička lica, preduzetnike i pravna lica, izuzev za Visa Virtuon i Visa POKLON kartice.

Kada plaćate na internet prodajnim mestima koja još uvek ne učestvuju u  3D Secure progamu, Vašu karticu možete koristiti na način na koji ste je koristili pre registracije. 

Za sva dodatna pitanja možete pozvati Kontakt centar na broj telefona 011/3202-800.

 • Aktivacija i korišćenje 3D secure usluge su potpuno besplatni, i možete je koristiti na bilo kom računaru, bez posebnog softvera.
 • Preduslovi za korišćenje 3D Secure usluge:
 1. Internet prodajno mesto koje podržava plaćanja putem Mastercard Secure Code i/ili Verified by Visa.
 2. Platna kartica Raiffeisen banke koja podržava Mastercard Secure Code i/ili Verified by Visa servis plaćanja.
 3. Korisnik koji je prethodno registrovan za 3D Secure
 • Neophodno je da instalirate i aktivirate aplikaciju „Moja mBanka„.Ukoliko ste već aktivirali mobilnu aplikaciju „Moja mBanka“ Vi ste automatski registrovani za 3D Secure uslugu, kao i sve platne kartice izdanja Raiffeisen banke koje koristite. Za potvrdu transakcije plaćanja na internetu koristite jednokratnu lozinku, koju kreirate putem mobilne aplikacije „Moja mBanka„.

Postupak kupovine na internet prodajnom mestu koje podržava plaćanja putem Mastercard Secure Code i/ili Verified by Visa, možete preuzeti klikom na dugme ispod.

Instaliranje aplikacije i aktiviranje mobilne aplikacije
Preuzmite aplikaciju „Moja mBanka“ sa Google Play ili Apple marketa. Na početnoj strani aplikacije imate ponuđene dve opcije za aktivaciju naloga: KREIRAJ NOVI NALOG i VEĆ IMAM NALOG.

Ukoliko ste novi korisnik digitalnog bankarstva i nemate nalog za elektronsko bankarstvo – RaiffeisenOn Line:

 • Na početnoj strani birate opciju KREIRAJ NOVI NALOG.
 • Nakon unosa Vaših podataka i aktivacionog koda kreirate korisničko ime i lozinku , koji su Vam neophodni za buduće korišćenje usluga internet i mobilnog bankarstva. Aktivacioni kod dobijate pozivom Kontakt centra (011 3202 100) ili u ekspozituri banke. Važnost aktivacionog koda je 24h od trenutka generisanja.
 • Kreiranjem i potvrdom PIN-a aplikacija je aktivirana. PIN koriste za prijavu na mobilnu aplikaciju i kreiranje jednokratne lozinke.

Ukoliko već imate nalog za elektronsko bankarstvo – RaiffeisenOn Line:

 • Na početnoj strani birate opciju VEĆ IMAM NALOG.
 • Unosite korisničko ime i lozinku, koje koristite za prijavu na RaiffeisenOn Line aplikaciju*.
 • Nakon unosa aktivacionog koda, koji automatski dobijate u vidu SMS poruke na broj mobilnog telefona koji ste prijavili u banci, kreirate PIN koji ćete koristiti za prijavu na aplikaciju i kreiranje jednokratne lozinke.

* Ukoliko ste zaboravili korisničko ime ili lozinku, aplikaciju možete aktivirati putem opcije KREIRAJ NOVI NALOG.

Na početnoj strani mobilne aplikacije pristupate opciji Token i nakon toga, Kreiraj jednokratnu lozinku. Unosite PIN (koji koristite za prijavu na mobilnu aplikaciju) nakon čega se kreira jednokratna lozinka u vidu koda, i ispisuje na ekranu uređaja. Jednokratnu lozinku unosite na internet prodajnom mestu u procesu plaćanja platnom karticom.

Kontaktirajte nas

Dina debitna kartica

Dina debitna nacionalna kartica

Debitna nacionalna platna kartica kojom se platne transakcije mogu obavljati isključivo na teritoriji Republike Srbije.

 • Ova kartica omogućava upravljanje raspoloživim sredstvima na računu za :
  plaćanje roba i usluga na prodajnim mestima u zemlji obeleženim DinaCard znakom;
 • podizanje gotovine na bankomatima RBA banke i drugih banaka u zemlji obeleženim DinaCard znakom.