Kredit u saradnji sa Američkom finansijskom korporacijom DFC

Fleksibilni uslovi finansiranja

Krediti su za sve namene, kako obrtna tako I osnovna sredstva, u dinarima ili u dinarima indeksiran u evrima. Osnovna karakteristika ove garantne šeme jeste da Vam omogućava fleksibilnije uslove kada je u pitanju učešće u finansiranju, ročnost kredita i nivo obezbeđenja.

Uslovi kredita

Iznos kredita

Minimalni iznos kredita je 500.000 rsd/ 5.000 EUR

Grejs period

Do 12 meseci

Rok otplate

U zavisnosti od namene. Inicijalna ročnost kredita je od 12 do 60 meseci

Otplata

Mesečna, tromesečna, šestomesečna ili jednokratna, o roku dospeća (u zavisnosti od namene)

Valuta

Kredit je u dinarima ili u dinarima indeksiran u evrima

Podnesite zahtev za kredit onlajn

Popunite kratku elektronsku formu klikom na dugme u nastavku i onlajn podnesite zahtev za kredit u saradnji sa Američkom finansijskom korporacijom DFC.

Bićete kontaktirani u najkraćem roku.