Krediti sa subvencijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Poljoprivredni krediti za unapređenje i investicije

Krediti za razvoj stočarstva, ratarstva, povrtarstva, voćarstva, vinogradarstva, cvećarstva za različite namene, od nabavke đubriva, semena I sadnog materijala kao i sredstava za zaštitu billja do investicionih ulaganja.

Uslovi kredita

Iznos kredita

Minimalni iznos kredita je 500.000 rsd

Grejs period

Do 12 meseci

Rok otplate

U zavisnosti od namene.

Otplata

Mesečna, tromesečna, šestomesečna ili jednokratna, o roku dospeća (u zavisnosti od namene)

Valuta

U dinarima

Podnesite zahtev za kredit onlajn

Popunite kratku elektronsku formu klikom na dugme u nastavku i onlajn podnesite zahtev za krediti sa subvencijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Bićete kontaktirani u najkraćem roku.