Finansijska tržišta

Imamo dugogodišnje iskustvo u oblasti poslovanja na novčanim tržištima i možemo Vam pomoći da napravite optimalni izbor za svoj biznis, ali i obezbediti Vam najbolju ponudu za trgovanje na deviznim tržištima.

Devizno i novčano tržište

Devizno tržište

 • FX transakcije
 • Trgovanje efektivom

Novčano tržište

 • FX forvard transakcije
 • FX svop transakcije
 • Depoziti
 • Kamatni svop
 • Saznajte više

  Odeljenje za tržište novca i devizne poslove omogućava devizne i novčane transakcije. Proizvodi koje nudi ovo odeljenje uključuju devizne transakcije i trgovanje efektivom kao i FX svopove, forvarde i kamatne svopove.

  Raiffeisen banka ima vodeću poziciju u razvoju novih proizvoda i već je uvela široku paletu treasury proizvoda na domaće tržište.

Prodaja proizvoda sektora sredstava

 • Valutna spot transakcija
 • Valutna forvard transakcija
 • Valutna svop transakcija
 • Kamatni svop
 • Prednosti rada sa Odeljenjem za prodaju proizvoda sektora sredstava

  Dinamičan tim dilera Raiffeisen banke, posvećen Vašem poslovanju, omogućava Vam pristup domaćem i stranom deviznom tržistu.
  Davanje kotacija korporativnim klijentima za sve valute koje se nalaze na kursnoj listi Raiffeisen banke bazirano isključivo na tržišnim principima.
  Redovno informisanje o svim bitnim dešavanjima je omogućeno na Vaš zahtev
  Proizvodi su dizajnirani da odgovaraju svim Vašim potrebama.

Instrumenti za zaštitu od kamatnog i valutnog rizika

U svom poslovanju klijenti se suočavaju sa različitim izazovima, a rizici promena kamatnih stopa i promena valutnih kurseva imaju velikog uticaja na svakodnevno poslovanje. Sve veći broj klijenata postaje svestan prednosti koje donosi zaštita od rizika korišćenjem finansijskih derivata.

Postoje brojne tehnike kojima klijenti mogu da se zaštite od rizika promene valutnih kurseva i kamatnih stopa. Kako biste mogli da procenite koji proizvod u ponudi Raiffeisen banke najbolje odgovara Vašim potrebama, pogledajte kratak opis svakog proizvoda, kao i prednosti i rizike koje ovi proizvodi nose.

Nove tehnike za zaštitu od rizika se redovno razvijaju i unapređuju kako bi zadovoljile specifične potrebe klijenata. Za dodatne informacije možete kontaktirati dilere Raiffeisen banke.

Odeljenje za upravljanje aktivom i pasivom i finansiranjem banke

Odeljenje za upravljanje aktivom i pasivom i finansiranje banke nadležno je za profesionalno upravljanje aktivom i pasivom banke (likvidnošću i strukturnim parametrima) u okviru propisanih limita, pri čemu radeći te poslove teži optimizaciji profita.

Ova organizaciona jedinica prezentuje analize i preporuke za strateško postupanje članovima ALCO (Odbora za upravljanje aktivom i pasivom).

Odeljenje je takođe nadležno za kreiranje i razvoj poslovnih odnosa banke i drugih banaka kao finansijskih institucija, za njihovo održavanje i administriranje za potrebe Sektora sredstava i investicionog bankarstva i­­ klijenata banke.