Skip to main content
Odeljenje za investiciono bankarstvo Raiffeisen banke

Investiciono bankarstvo

U poslovanju je najvažnije odabrati pravog partnera, a to posebno važi za kompleksne finansijske transakcije u oblasti investicionog bankarstva. Naši stručnjaci su Vam na raspolaganju za sva pitanja u oblasti kastodi i brokersko-dilerskih poslova.

Idite odmah na:

Prilagodljivi investicioni planovi
Tim iskusnih profesionalaca
Širok spektar usluga
Zaposleni u odeljenju za brokersko-dilerske usluge Raiffeisen banke

Brokersko-dilerske usluge

U skladu sa uspešnom poslovnom tradicijom Raiffeisen banke, ponosni smo da Vam predstavimo naše Odeljenje za poslove investicionog bankarstva, tim sastavljen od iskusnih profesionalaca koji će svojom predanošću poslu i posvećenosti Vašim potrebama opravdati ukazano poverenje.

Odeljenje za poslove investicionog bankarstva Raiffeisen banke posluje na tržištu Srbije od juna 2005. godine, i u ovom periodu su naše usluge bile usmerene prevashodno na institucionalne klijente.

Želja nam je da bogato iskustvo stečeno na ovaj način iskoristimo i da naše poslovanje usmerimo i na domaće klijente, kako pravna, tako i fizička lica. Na ovaj način bićemo u mogućnosti da svim našim klijentima ponudimo paket usluga čije su glavne odlike profesionalnost i efikasnost.

Kastodi

Raiffeisen je prva banka u Srbiji koja je dobila dozvolu za obavljanje delatnosti kastodi banke čime su napravljeni pionirski koraci u razvoju kastodi usluga na lokalnom tržištu.

Pored standardnih usluga kliringa i saldiranja, pružamo i širok spektar kastodi proizvoda za domaće i strane klijente.

Kao član Raiffeisen grupe, koristeći znanje i iskustvo sa sličnih, ali i najrazvijenijih tržišta, možemo da ponudimo sve proizvode u skladu sa domaćom regulativom.

Bazirajući razvoj novih proizvoda na potrebama klijenata uz održavanje kvaliteta usluga na međunarodnim standardima, vodeća smo banka po obimu i broju transakcija koje se izvršavaju preko našeg računa. 

U nastakvu pogledaje kastodi usluge

Kastodi usluge:

Korporativne usluge za investiciono bankarstvo u okviru Raiffeisen banke

Korporativne usluge

U okviru brokerskih poslova Raiffeisen banke obavljaju se i sve vrste delatnosti koje spadaju u domen tradicionalnih korporativnih servisa:

  • Poslovi agenta emisije
  • Poslovi pokrovitelja emisije
  • Korporativna agentura
  • Organizovanje ponude za preuzimanje (Take-over Bid)
  • Organizovanje prinudne prodaje akcija (Squeeze-out)