Valutni forward

 • Ovaj proizvod pruža mogućnost klijentima da fiksiraju kurs za kupoprodaju deviza u budućnosti.
 • Kupci deviza imaju mogućnost da se zaštite od rasta kursa fiksiranjem kursa na dan zaključenja transakcije za kupovinu deviza u budućnosti.
 • Prodavci deviza imaju mogućnost da se zaštite od pada kursa fiksiranjem kursa na dan zaključenja transakcije za prodaju deviza u budućnosti.
 • Valutna forvard transakcija se može sklapati u svim valutama iz kursne liste Raiffeisen banke za koje postoji definisan kupovni i prodajni kurs. Minimalni iznos transakcije iznosi protivvrednost od EUR 50.000 dok je ročnost transakcije od tri radna dana pa do šest meseci. Za valutnu forvard transakciju gde su obe valute strane valute ročnost transakcije može biti i veća od šest meseci.
 • Terminski kurs u valutnoj forvard transakciji zavisi od spot kursa i diferencijala kamatnih stopa valuta koje su predmet trgovine.
 • Saznajte više
  • Valutni forvard kurs

   Valutni forvard kurs = spot kurs + premija (u slučaju da je kamatna stopa na varijabilnu valutu veća od kamatne stope na baznu valutu)

   Valutni forvard kurs = spot kurs – diskont (u slučaju da je kamatna stopa na varijabilnu valutu manja od kamatne stope na baznu valutu)

   Na dan dospeća transakcije je potrebno da klijent uplati protivvrednost kupljene valute a banka odobrava iznos kupljene valute klijentu.

  • Očekivanja

   Ukoliko očekujete slabljenje kursa dinara kao potencijalni kupac deviza u narednom periodu ili ukoliko očekujete jačanje kursa dinara kao potencijalni prodavac deviza u narednom periodu.

  • Rok

   Od tri radna dana do šest meseci (za valutni forvard gde jedna od valuta nije dinar moguće je ponuditi i duži rok).

  • Preduslovi

   Ukoliko očekujete slabljenje kursa dinara kao potencijalni kupac deviza u narednom periodu ili ukoliko očekujete jačanje kursa dinara kao potencijalni prodavac deviza u narednom periodu.

  • Prednosti

   Ukoliko očekujete slabljenje kursa dinara kao potencijalni kupac deviza u narednom periodu ili ukoliko očekujete jačanje kursa dinara kao potencijalni prodavac deviza u narednom periodu.

  • Rizici

   Ukoliko očekujete slabljenje kursa dinara kao potencijalni kupac deviza u narednom periodu ili ukoliko očekujete jačanje kursa dinara kao potencijalni prodavac deviza u narednom periodu.

Valutni svop

 • Valutni svop predstavlja valutnu transakciju kupoprodaje odredjenog iznosa i istovremene suprotne transakcije sa istim iznosom na odredjeni dan u budućnosti, odnosno kombinaciju spot transakcije i valutne forvard transakcije.
 • Valutna svop transakcija se može sklapati u svim valutama iz kursne liste Raiffeisen banke za koje postoji definisan kupovni i prodajni kurs.
 • Minimalni iznos transakcije iznosi protivvrednost od EUR 50.000 dok je ročnost transakcije od tri radna dana pa do godinu dana.
 • Terminski kurs u valutnoj svop transakciji zavisi od spot kursa i diferencijala kamatnih stopa valuta koje su predmet trgovine.
 • Terminski kurs = spot kurs + premija (u slučaju da je kamatna stopa na varijabilnu valutu veća od kamatne stope na baznu valutu)
 • Terminski kurs = spot kurs – diskont (u slučaju da je kamatna stopa na varijabilnu valutu manja od kamatne stope na baznu valutu)
 • Saznajte više
  • Rok

   Od tri radna dana do godinu dana.

  • Preduslovi

   -Za zaključenje valutnih svop transakcija je neophodno obezbediti limit, koji definiše maksimalnu izloženost banke prema klijentu u valutnim svop transakcijama
   -Potpisivanje Okvirnog ugovora za trgovanje proizvodima sektora sredstava
   -Minimalni iznos je EUR 50.000 ili ekvivalentni iznos u drugim stranim valutama iz kursne liste Raiffeisen banke a.d. za koje postoji definisan kupovni i prodajni kurs

  • Prednosti

   Valutna svop transakcija omogućava klijentima da zamene likvidnost u jednoj valuti za likvidnost u drugoj valuti na odredjeni period
   Korišćenjem valutne svop transakcije je moguće postići efekat identičan produžavanju ili skraćenju roka dospeća valutne forvard transakcije.

  • Rizici

   Klijenti ne mogu da ostvare korist od potencijalnog povoljnog kretanja kursa

Kamatni svop

 • Kamatni svop predstavlja razmenu dva novčana toka bazirana na različitim kamatnim stopama u istoj valuti bez razmene ugovorene glavnice. U zavisnosti od tipa kamatne stope koja se razmenjuje postoje različiti tipovi kamatnog svopa, kao što su kuponski svop, bazni svop i amortizovani svop.
 • Kuponski svop predstavlja razmenu dva novčana toka, od kojih je jedan baziran na fiksnoj kamatnoj stopi a drugi na varijabilnoj kamatnoj stopi, u istoj valuti bez razmene ugovorene glavnice koja nije promenljiva u toku trajanja transakcije.
 • Bazni svop predstavlja razmenu dva novčana toka bazirana na dve različite varijabilne kamatne stope u istoj valuti bez razmene ugovorene glavnice koja nije promenljiva u toku trajanja transakcije.
 • Amortizovani svop predstavlja razmenu dva novčana toka bazirana na različitim kamatnim stopama u istoj valuti bez razmene ugovorene glavnice koja se smanjuje tokom trajanja transakcije.

 

 • Saznajte više
  • Primer

   Ukoliko klijent ima kredit koji je baziran na varijabilnoj kamatnoj stopi (3M EURIBOR + margina), preko kamatnog svopa može da zameni izloženost ka varijabilnoj kamatnoj stopi za izloženost ka fiksnoj kamatnoj stopi. U prilogu se nalazi primer kuponskog svopa:

   Klijent plaća po osnovu kredita 3M EURIBOR + marginu
   Klijent prima 3M EURIBOR od Raiffeisen banke a.d. u kamatnom svopu
   Klijent plaća ugovorenu fiksnu kamatnu stopu Raiffeisen banci a.d. u kamatnom svopu

   Neto efekat iz sklapanja kamatnog svopa sa klijentom predstavlja margina po osnovu kredita i ugovorena fiksna kamatna stopa u kamatnom svopu.

   Kamatni svop je raspoloživ u sledećim valutama: EUR, USD i CHF. Minimalni iznos transakcije iznosi protivvrednost od EUR 500.000 dok je ročnost transakcije od jedne godine pa do deset godina.

  • Prednosti

   -Kamatna svop transakcija omogućava klijentima da zamene izloženost ka varijabilnoj kamatnoj stopi (EURIBOR, CHF LIBOR ili USD LIBOR) za izloženost ka fiksnoj kamatnoj stopi i obrnuto.
   -Nema razmene ugovorene glavnice, već ona služi samo za obračun kamatnih tokova
   -Omogućava klijentima da unapred fiksiraju troškove finansiranja vezane za varijabilnu kamatnu stopu, bez obzira na kretanje varijabilnih kamatnih stopa
   -Proizvod je veoma fleksibilan i moguće ga je prilagoditi specifičnim potrebama klijenata

  • Rizici

   -Klijenti ne mogu da ostvare korist od potencijalnog povoljnog kretanja kamatnih stopa
   -U slučaju da obaveza koja služi kao osnov za kamatni svop prestane da važi ili se promeni, klijent i dalje ima obavezu po osnovu kamatnog svopa