Investiciono bankarstvo

U poslovanju je najvažnije odabrati pravog partnera, a to posebno važi za kompleksne finansijske transakcije u oblasti investicionog bankarstva. Naši stručnjaci su Vam na raspolaganju za sva pitanja u oblasti kastodi i brokersko-dilerskih poslova.

Brokersko- dilerske usluge

 • U skladu sa uspešnom poslovnom tradicijom Raiffeisen banke, ponosni smo da Vam predstavimo naše Odeljenje za poslove investicionog bankarstva, tim sastavljen od iskusnih profesionalaca koji će svojom predanošću poslu i posvećenosti Vašim potrebama opravdati ukazano poverenje.
 • Odeljenje za poslove investicionog bankarstva Raiffeisen banke posluje na tržištu Srbije od juna 2005. godine, i u ovom periodu su naše usluge bile usmerene prevashodno na institucionalne klijente.
 • Želja nam je da bogato iskustvo stečeno na ovaj način iskoristimo i da naše poslovanje usmerimo i na domaće klijente, kako pravna, tako i fizička lica. Na ovaj način bićemo u mogućnosti da svim našim klijentima ponudimo paket usluga čije su glavne odlike profesionalnost i efikasnost.

Kastodi

 • Raiffeisen banka je prva banka u Srbiji koja je 8. septembra 2004. godine dobila dozvolu za obavljanje delatnosti kastodi banke čime su napravljeni pionirski koraci u razvoju kastodi usluga na lokalnom tržištu.
 • Pored standardnih usluga kliringa i saldiranja, pružamo i širok spektar kastodi proizvoda, kako za domaće, tako i za strane klijente.
 • Kao član Raiffeisen grupe u prilici smo da, koristeći znanje i iskustvo sa sličnih, ali i najrazvijenijih finansijskih tržišta, ponudimo sve proizvode koji su u skladu sa našom regulativom.

Razvoj novih proizvoda bazira se na potrebama klijenata uz obavezu održavanja kvaliteta usluga na nivou međunarodnih standarda. Kao posledica tako stečenog znanja i odnosa sa klijentima, i dalje smo vodeća banka po broju i obimu transakcija koje se izvršavaju preko računa naše banke.

 • Saznajte više
  • Kastodi usluge

   Kastodi usluge podrazumevaju uslugu čuvanja finansijske imovine, odnosno kontrolu stanja i prometa hartija od vrednosti, izveštavanja o svim bitnim događajima koji se odnose na portfolio, kao i brigu o ostvarivanju prava iz hartija od vrednosti.

  • Usluge kliringa i saldiranja

   Sve trgovine na berzi se saldiraju uz istovremeni prenos novca i hartija od vrednosti. Postupak saldiranja kupoprodaje hartija od vrednosti je u potpunosti automatizovan, kao i procedura dnevnog usklađivanja stanja računa hartija od vrednosti sa bazom Centralnog registra.

  • Usluge obaveštavanja

   Banka obaveštava klijente o korporativnim događajima i posreduje u cilju ostvarivanja prava iz hartija od vrednosti.

  • Usluge zastupanja

   Na osnovu naloga – punomoćja klijenata zastupamo klijente na skupštinama akcionara.

  • Usluge naplate prihoda

   Prihode, kao što su dividende, naplate kupona i drugi prihodi nastali po osnovu vlasništva nad hartijama od vrednosti, odobravamo na računima klijenta sa datumom valute uplate. Za sve uplate vršimo proveru ispravnosti obračuna i up

  • Kastodi usluge za fondove

   Usluga administriranja fondova je u potpunosti automatizovana, uključujući i elektronsku razmenu podataka sa društvom za upravljanje fondovima. Pored toga, banka pruža širok spektar administrativnih usluga pri registrovanju i vođenju računa hartija od vrednosti, kao i pri kreiranju izveštaja koji služe nadležnim državnim institucijama i mnogobrojnim supervizorima. Na ovaj način u potpunosti je obezbeđena prevencija i zaštita podataka od neregularnosti koje mogu nastati u operativnom radu.

  • Usluge informisanja

   Banka redovno obaveštava klijente o svim bitnim događajima na tržištu, tzv. “Newsflash“.

Korporativne usluge

U okviru brokerskih poslova Raiffeisen banke obavljaju se i sve vrste delatnosti koje spadaju u domen tradicionalnih korporativnih servisa:

 • Poslovi agenta emisije
 • Poslovi pokrovitelja emisije
 • Korporativna agentura
 • Organizovanje ponude za preuzimanje (Take-over Bid)
 • Organizovanje prinudne prodaje akcija (Squeeze-out)
 • Saznajte više
  • Više o korporativnim uslugama

   -Poslovi agenta emisije – ovi poslovi obuhvataju niz radnji koje, na osnovu ugovora o korporativnoj agenturi, obavljamo za izdavaoce hartija od vrednosti: provera ispunjenosti uslova za novu emisiju hartija od vrednosti, komunikacija sa Centralnim registrom hartija od vrednosti, komunikacija sa Komisijom za hartije od vrednosti, organizovanje prezentacija za potencionalne investitore iz zemlje i inostranstva, marketinške prezentacije i oglašavanja, itd.

   -Poslovi pokrovitelja emisije – ovi poslovi obuhvataju organizovanje izdavanja (distribucije) hartija od vrednosti, vrše se na osnovu ugovora o korporativnoj agenturi (ugovora o preuzimanju emisije) i podrazumevaju preuzimanje obaveze sa naše strane da izvršimo otkup od izdavaoca cele emisije hartija od vrednosti (radi dalje distribucije) ili samo deo emisije koji ostane neprodat po isteku roka za upis i uplatu.

   -Korporativna agentura – ovi poslovi, koje obavljamo na osnovu ugovora o korporativnoj agenturi, obuhvataju niz standardnih usluga koje efikasno pružamo kompanijama – izdavaocima hartija od vrednosti, u njihovom obraćanju prema Centralnom registru hartija od vrednosti (pribavljanje izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara radi održavanja skupštine akcionara ili radi isplate dividendi/kamata i sl, registracija povećanja/smanjenja osnovnog kapitala, povlačenje i poništaj hartija od vrednosti, sprovodenje naloga za prenos tzv. nesaglasnih akcionara, itd.)

   -Organizovanje ponude za preuzimanje (Take-over Bid) – podrazumeva ceo set usluga koje, na osnovu ugovora o korporativnoj agenturi, pružamo klijentu koji vrši preuzimanje akcionarskog društva. (priprema teksta ponude za preuzimanje, otvaranje odgovarajućih novčanih i računa hartija od vrednosti, priprema dokumentacije, objavljivanje i slanje ponude postojećim akcionarima, praćenje zakonitosti celog procesa preuzimanja, itd.)

   -Organizovanje prinudne prodaje akcija (Squeeze-out) – obuhvata niz radnji i procedura koje vršimo na osnovu ugovora o korporativnoj agenturi za klijente koji imaju 90% ili više akcija sa pravom glasa u jednom akcionarskom društvu i žele da steknu sve preostale akcije koje je izdalo to društvo.

   Svi navedeni poslovi obavljaju se u sinergiji sa ostalim poslovima koji se redovno obavljaju u okviru Raiffeisen banke, čime se omogućava veća efikasnost i fleksibilnost u upravljanju transakcijama.

  • Prospekti