Istraživanja

Uz Raiffeisen tim analitičara budite uvek u toku sa aktuelnim trendovima u ekonomiji, monetarnoj i fiskalnoj politici.

Raiffeisen RESEARCH

 • Raiffeisen RESEARCH je prepoznatljiv brend na polju makroekonomske analize u regionu Centralne i Istočne Evrope.
 • Odabrani tim analitičara Raiffeisen grupe izveštava svoje klijente detaljno i pravovremeno o aktuelnim trendovima u ekonomiji, monetarnoj i fiskalnoj politici.
 • Kroz brojne publikacije iz ove oblasti pomaže klijentima u donošenju poslovnih i investicionih odluka kao i u procesu planiranja poslovnih poduhvata.
 • Zajedničkim naporima analitičara iz celokupne Raiffeisen grupe omogućeno je kreiranje jedinstvene slike koja sagledava efekat dinamičnih dešavanja na globalnim finansijskim tržištima na celokupan region centralne i istočne Evrope.
 • Mesečni ekonomski izveštaj

  Ekonomska aktivnost 2017 2018p 2019 Trenutno 2020p 2021p
  Nominalni BDP (mlrd evra) 39,2 42,9 46,5 / 46,1 49,4
  BDP po stanovniku (evra) 5,581 6,137 6.680 / 6.639 7.145
  Realni BDP (% gng, Q1 2020)* 2,0 4,4 4,0 5,0 -4,0 4,5
  Industrijska proizvodnja (% gng, april 2020) 3,5 1,3 0,3 -16,6 -7,5 3,0
  Stopa nezaposlenosti (% prosek, K1 2020) 13,5 12,7 10,4 9,7 15,5 13,5
  Zarade
  Prosečna mesečna bruto zarada (mart 2020, evra) 543,5 580,2 643,3 700,2 581,1 597,3
  Bruto nominalna zarada (% gng, mart 2020) 0,5 3,0 2,3 10,1 0,2 3,0
  Cene
  Indeks potrošačkih cena (prosek, % gng, maj 2020.) 3,0 2,0 1,7 1,3 1,8 2,1
  Indeks potrošačkih cena (kraj perioda, % gng, maj 2020.) 3,2 2 1,9 0,7 1,5 2,2
  Javni sektor
  Budžetski bilans (% BDP-a) 0,7 0,5 0,2 / -5,6 -3,0
  Javni dug (mlrd evra april 2020.) 23,2 23,0 23,3 24,5 27,2 27,2
  Javni dug (% BDP-a, april 2020.) 59,2 53,7 50,1 53,1 59,0 55,1
  Spoljni sektor
  Ukupan spoljni dug (mlrd evra) 25,7 26,7 28,4 / 30,6 30
  Spoljni dug (% BDP-a) 65,7 62,2 61,1 / 66,4 60,7
  Bilans tekućeg računa (mlrd evra, jan-mart/2020.) -2,1 -2,1 -3,2 -0,8 -1,5 -3
  Bilans tekućeg računa (% BDP-a) -5,2 -4,8 -6,8 -2 -3,3 -6,1
  Trgovinski bilans (mlrd evra, jan-mart/2020.) -3,0 -4,2 -4,6 -1,1 -2 -4,1
  Trgovinski bilans (% BDP-a) -7,7 -9,8 -9,8 -2 -4,3 -8,3
  Zvanične devizne rezerve (mlrd evra, maj 2020.) 10,0 11,3 13,4 14,3 12 13
  Zvanične devizne rezerve (% BDP-a, maj 2020.) 25,4 26,4 28,8 31,1 26,0 26,3
  Neto strane direk. investicije (mlrd evra, jan-mart/2020) 2,4 3,2 3,6 0,8 1,5 1,5
  Neto strane direk. investicije (% BDP-a) 6,2 7,5 7,7 2 3,3 3,0
  Kamatne stope
  NBS referentna kamatna stopa (% prosek, jan-maj/2020.) 3,9 3,1 2,7 2,0 1,0 1,0
  NBS referentna kamatna stopa (% kraj perioda, maj 2020.) 3,5 3,0 2,3 1,5 1,0 1,0
  3M BELIBOR (% prosek, jan-maj/2020.) 3,4 2,9 2,5 1,4 1,0 0,8
  3M BELIBOR (% kraj perioda, maj 2020.) 3,1 3,0 1,6 1,2 0,8 0,8
  Devizni kursevi
  EUR/RSD (kraj perioda, maj 2020.) 118,5 118,2 117,6 117,6 118,0 118,2
  EUR/RSD (prosek, januar-maj/2020.) 121,4 118,3 117,9 117,6 117,7 118,0
  USD/RSD (kraj perioda, maj 2020.) 99,1 101,0 104,9 105,9 104,4 101,0
  USD/RSD (prosek, januar-maj/2020.) 107,9 99,4 105,6 107,3 106,0 101,7
  EUR/USD (kraj perioda, maj 2020.) 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2
  EUR/USD (prosek, maj 2020.) 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2

  Datum preseka 17. jun 2020. Izvor: Raiffeisen Istraživanje, NBS, Republički Zavod za Statistiku, Ministarstvo Finansija

  *procena