Istraživanja

Uz Raiffeisen tim analitičara budite uvek u toku sa aktuelnim trendovima u ekonomiji, monetarnoj i fiskalnoj politici.

Raiffeisen RESEARCH

 • Raiffeisen RESEARCH je prepoznatljiv brend na polju makroekonomske analize u regionu Centralne i Istočne Evrope.
 • Odabrani tim analitičara Raiffeisen grupe izveštava svoje klijente detaljno i pravovremeno o aktuelnim trendovima u ekonomiji, monetarnoj i fiskalnoj politici.
 • Kroz brojne publikacije iz ove oblasti pomaže klijentima u donošenju poslovnih i investicionih odluka kao i u procesu planiranja poslovnih poduhvata.
 • Zajedničkim naporima analitičara iz celokupne Raiffeisen grupe omogućeno je kreiranje jedinstvene slike koja sagledava efekat dinamičnih dešavanja na globalnim finansijskim tržištima na celokupan region centralne i istočne Evrope.
 • Mesečni ekonomski izveštaj

  Ekonomska aktivnost 2015 2016 2017 2018p Trenutno 2019p 2020p
  Nominalni BDP (mlrd evra)* 35,7 36,7 39,2 43,5 / 46,7 48,8
  BDP po stanovniku (evra)* 4,985 5,148 5,573 6,219 / 6.671 6.971
  Realni BDP (% gng, Q1 2019)* 0,8 3,3 2,0 4,3 2,5 3,0 2,5
  Industrijska proizvodnja (% gng, april 2019.) 8,2 4,7 3,5 1,3 -0,8 3,5 3,0
  Stopa nezaposlenosti (% prosek, prvi kvartal 2019)* 17,7 15,3 13,5 12,7 12,1 10,5 10,0
  Zarade
  Prosečna mesečna bruto zarada (evra, mart 2019.) 506,5 522,2 532,5 561,2 633,3 576,8 592,6
  Bruto nominalna zarada (% gng, mart 2019.) -0,5 5,2 0,5 3,0 9,5 2,3 3,0
  Cene
  Indeks potrošačkih cena (kraj perioda, % gng, maj 2019.) 1,5 1,6 3,0 3,0 2,2 2,5 2,5
  Indeks potrošačkih cena (prosek, % gng) 1,4 1,2 3,2 2,2 2,5 2,2 2,4
  Javni sektor
  Budžetski bilans (% BDP-a) -3,7 -1,3 0,7 0,5 / -0,6 -0,7
  Javni dug (mlrd evra april 2019.) 24,8 24,8 23,2 23,0 23,4 23,4 24,4
  Javni dug (% BDP-a, april 2019.) 69,5 67,6 59,2 52,9 50,2 50,1 47,5
  Spoljni sektor
  Ukupan spoljni dug (mlrd evra) 26,234 26,5 25,735 26,9 / 26 26
  Spoljni dug (% BDP-a) 73,5 72,2 65,7 61,8 / 55,7 53,3
  Bilans tekućeg računa (mlrd evra, jan-mart 2019.) -1,234 -1,075 -2,09 -2,1 -0,936579 -2,3 -2,5
  Bilans tekućeg računa (% BDP-a) -3,5 -2,9 -5,3 -4,8 / -4,9 -5,1
  Trgovinski bilans (mlrd evra, jan-mart 2019.) -2,915 -2,2 -3,035 -4,2 -1,09359 -4 -3,5
  Trgovinski bilans (% BDP-a) -8,2 -6,0 -7,7 -9,7 / -8,6 -7,2
  Zvanične devizne rezerve (mlrd evra, maj 2019.) 10,376 10,204 9,96 11,3 11,655 11,8 11,5
  Zvanične devizne rezerve (% BDP-a, maj 2019.) 29,1 27,8 25,4 26,0 26,8 25,3 23,6
  Neto strane direk. investicije (mlrd evra, jan-mart 2019.) 1,8 1,9 2,415 3,2 0,796696 2,1 1,7
  Neto strane direk. investicije (% BDP-a) 5,0 5,2 6,2 7,4 / 4,5 3,5
  Kamatne stope
  NBS referentna kamatna stopa (% prosek, januar-maj 2019.) 6,1 4,2 3,9 3,1 3,0 3,0 2,9
  NBS referentna kamatna stopa (% kraj perioda, maj 2019.) 4,5 4 3,5 3 3 3 3
  3M BELIBOR (% prosek, januar-maj 2019.) 6,1 3,4 3,4 2,9 3,0 3,0 3,2
  3M BELIBOR (% kraj perioda, maj 2019.) 3,83 3,47 3,12 2,95 2,96 2,9 2,9
  Devizni kursevi
  EUR/RSD (kraj perioda, maj 2019.) 121,62 123,47 118,47 119,5 117,9593 118,25 119
  EUR/RSD (prosek, januar-maj 2019.) 120,7 123,0 121,4 118,4 118,1 118,0 118,3
  USD/RSD (kraj perioda, maj 2019.) 111,24 117,14 99,11 102,1368 105,9261 101,0684 95,2
  USD/RSD (prosek, januar-maj 2019.) 108,8 111,3 107,9 99,5 105,3 103,5 97,8
  EUR/USD (kraj perioda, maj 2019.) 1,09 1,05 1,18 1,17 1,1169 1,17 1,25
  EUR/USD (prosek, januar-maj 2019.) 1,1 1,1 1,1 1,19 1,1 1,1 1,2