Istraživanja

Uz Raiffeisen tim analitičara budite uvek u toku sa aktuelnim trendovima u ekonomiji, monetarnoj i fiskalnoj politici.

Raiffeisen RESEARCH

 • Raiffeisen RESEARCH je prepoznatljiv brend na polju makroekonomske analize u regionu Centralne i Istočne Evrope.
 • Odabrani tim analitičara Raiffeisen grupe izveštava svoje klijente detaljno i pravovremeno o aktuelnim trendovima u ekonomiji, monetarnoj i fiskalnoj politici.
 • Kroz brojne publikacije iz ove oblasti pomaže klijentima u donošenju poslovnih i investicionih odluka kao i u procesu planiranja poslovnih poduhvata.
 • Zajedničkim naporima analitičara iz celokupne Raiffeisen grupe omogućeno je kreiranje jedinstvene slike koja sagledava efekat dinamičnih dešavanja na globalnim finansijskim tržištima na celokupan region centralne i istočne Evrope.
 • Mesečni ekonomski izveštaj

  Ekonomska aktivnost 2016 2017 2018p Trenutno 2019p 2020p 2021p
  Nominalni BDP (mlrd evra) 36,7 39,2 42,9 / 46,5 49,0 51,3
  BDP po stanovniku (evra) 5,203 5,581 6,137 / 6.678 7.070 7.419
  Realni BDP (% gng, Q2 2019) 3,3 2,0 4,4 2,9 3,0 2,5 2,0
  Industrijska proizvodnja (% gng, avgust 2019.) 4,7 3,5 1,3 0,5 3,5 3,0 3,0
  Stopa nezaposlenosti (% prosek, drugi kvartal 2019) 15,3 13,5 12,7 10,3 10,5 10,0 10,0
  Zarade
  Prosečna mesečna bruto zarada (evra, jul 2019.) 522,2 532,5 561,2 620,5 577,4 594,1 609,8
  Bruto nominalna zarada (% gng, jul 2019.) 5,2 0,5 3,0 11,8 2,3 3,0 3,0
  Cene
  Indeks potrošačkih cena (kraj perioda, % gng, september 2019.) 1,6 3,0 2,0 1,1 1,7 2,0 2,2
  Indeks potrošačkih cena (prosek, % gng) 1,2 3,2 2 2 1,9 1,9 2,1
  Javni sektor
  Budžetski bilans (% BDP-a) -1,3 0,7 0,5 / 0,2 -0,7 -1
  Javni dug (mlrd evra avgust 2019.) 24,8 23,2 23,0 23,8 23,3 24,5 25,7
  Javni dug (% BDP-a, avgust 2019.) 67,6 59,2 53,8 51,2 50,1 47,5 47,5
  Spoljni sektor
  Ukupan spoljni dug (mlrd evra, mart 2019) 26,5 25,735 26,9 27,1 26 26 26,2
  Spoljni dug (% BDP-a, mart 2019) 72,2 65,7 62,9 58 55,9 53,1 51,1
  Bilans tekućeg računa (mlrd evra, jan-avg 2019.) -1,075 -2,09 -2,1 -2,1 -3,2 -2,5 -3
  Bilans tekućeg računa (% BDP-a) -2,9 -5,3 -4,9 / -6,9 -5,1 -5,9
  Trgovinski bilans (mlrd evra, jan-avg 2019.) -2,2 -3,035 -4,2 -2,9 -4 -3,5 -3,5
  Trgovinski bilans (% BDP-a) -6,0 -7,7 -9,8 / -8,6 -7,1 -6,8
  Zvanične devizne rezerve (mlrd evra, septembar 2019.) 10,204 9,96 11,3 13,3 11,8 11,5 11,5
  Zvanične devizne rezerve (% BDP-a, septembar 2019.) 27,8 25,4 26,4 31,0 25,4 23,5 22,4
  Neto strane direk. investicije (mlrd evra, jan-avg 2019.) 1,9 2,415 3,2 2,4 3,2 1,7 1,5
  Neto strane direk. investicije (% BDP-a) 5,2 6,2 7,5 / 6,9 3,5 2,9
  Kamatne stope
  NBS referentna kamatna stopa (% prosek, januar-septembar 2019.) 4,2 3,9 3,1 2,9 2,8 2,1 2,0
  NBS referentna kamatna stopa (% kraj perioda, septembar 2019.) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,3 2,0 2,0
  3M BELIBOR (% prosek, januar-septembar 2019.) 3,4 3,4 2,9 2,7 2,5 1,8 1,6
  3M BELIBOR (% kraj perioda, septembar 2019.) 3,5 3,1 3,0 2,0 1,8 1,6 1,6
  Devizni kursevi
  EUR/RSD (kraj perioda, septembar 2019.) 123,5 118,5 118,2 117,5 117,8 118,3 118,6
  EUR/RSD (prosek, januar-septembar 2019.) 123,0 121,4 118,3 118,0 117,9 118,0 118,4
  USD/RSD (kraj perioda, septembar 2019.) 117,1 99,1 101,0 107,4 106,1 102,9 98,8
  USD/RSD (prosek, januar-septembar 2019.) 111,3 107,9 99,4 105,4 104,3 104,4 101,2
  EUR/USD (kraj perioda, septembar 2019.) 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2
  EUR/USD (prosek, januar-septembar 2019.) 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2
  Datum preseka 20, septembar 2019. Izvor: Raiffeisen Istraživanje, NBS, Republički Zavod za Statistiku, Ministarstvo Finansija
  *procena