Istraživanja

Uz Raiffeisen tim analitičara budite uvek u toku sa aktuelnim trendovima u ekonomiji, monetarnoj i fiskalnoj politici.

Raiffeisen RESEARCH

 • Raiffeisen RESEARCH je prepoznatljiv brend na polju makroekonomske analize u regionu Centralne i Istočne Evrope.
 • Odabrani tim analitičara Raiffeisen grupe izveštava svoje klijente detaljno i pravovremeno o aktuelnim trendovima u ekonomiji, monetarnoj i fiskalnoj politici.
 • Kroz brojne publikacije iz ove oblasti pomaže klijentima u donošenju poslovnih i investicionih odluka kao i u procesu planiranja poslovnih poduhvata.
 • Zajedničkim naporima analitičara iz celokupne Raiffeisen grupe omogućeno je kreiranje jedinstvene slike koja sagledava efekat dinamičnih dešavanja na globalnim finansijskim tržištima na celokupan region centralne i istočne Evrope.
 • Mesečni ekonomski izveštaj

  Ekonomska aktivnost 2016 2017 2018p Trenutno 2019p 2020p
  Nominalni BDP (mlrd evra)* 36,7 39,2 42,8 / 46,5 49,0
  BDP po stanovniku (evra)* 5,203 5,581 6,110 / 6.643 7.000
  Realni BDP (% gng, Q1 2019)* 3,3 2,0 4,3 2,9 3,0 2,5
  Industrijska proizvodnja (% gng, jun 2019.) 4,7 3,5 1,3 3,7 3,5 3,0
  Stopa nezaposlenosti (% prosek, prvi kvartal 2019)* 15,3 13,5 12,7 10,3 10,5 10,0
  Zarade
  Prosečna mesečna bruto zarada (evra, jun 2019.) 522,2 532,5 561,2 627,7 577,6 594,1
  Bruto nominalna zarada (% gng, jun 2019.) 5,2 0,5 3,0 8,8 2,3 3,0
  Cene
  Indeks potrošačkih cena (kraj perioda, % gng, avgust 2019.) 1,6 3,0 2,0 1,3 1,7 2,0
  Indeks potrošačkih cena (prosek, % gng) 1,2 3,2 2 2,1 1,9 1,9
  Javni sektor
  Budžetski bilans (% BDP-a) -1,3 0,7 0,5 / -0,6 -0,7
  Javni dug (mlrd evra jul 2019.) 24,8 23,2 23,0 23,8 23,3 24,5
  Javni dug (% BDP-a, jul 2019.) 67,6 59,2 53,8 51,3 50,1 47,5
  Spoljni sektor
  Ukupan spoljni dug (mlrd evra, mart 2019) 26,5 25,735 26,9 27,1 26 26
  Spoljni dug (% BDP-a, mart 2019) 72,2 65,7 62,9 58 55,9 53,1
  Bilans tekućeg računa (mlrd evra, jan-jul 2019.) -1,075 -2,09 -2,1 -1,9 -3,2 -2,5
  Bilans tekućeg računa (% BDP-a) -2,9 -5,3 -4,9 / -6,9 -5,1
  Trgovinski bilans (mlrd evra, jan-jul 2019.) -2,2 -3,035 -4,2 -2,7 -4 -3,5
  Trgovinski bilans (% BDP-a) -6,0 -7,7 -9,8 / -8,6 -7,1
  Zvanične devizne rezerve (mlrd evra, avgust 2019.) 10,204 9,96 11,3 13,1 11,8 11,5
  Zvanične devizne rezerve (% BDP-a, avgust 2019.) 27,8 25,4 26,4 30,6 25,4 23,5
  Neto strane direk. investicije (mlrd evra, jan-jul 2019.) 1,9 2,415 3,2 2,2 3,2 1,7
  Neto strane direk. investicije (% BDP-a) 5,2 6,2 7,5 / 6,9 3,5
  Kamatne stope
  NBS referentna kamatna stopa (% prosek, januar-avgust 2019.) 4,2 3,9 3,1 2,9 2,7 2,3
  NBS referentna kamatna stopa (% kraj perioda, avgust 2019.) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,3 2,0
  3M BELIBOR (% prosek, januar-avgust 2019.) 3,4 3,4 2,9 2,8 2,5 1,9
  3M BELIBOR (% kraj perioda, avgust 2019.) 3,5 3,1 3,0 2,0 1,8 1,6
  Devizni kursevi
  EUR/RSD (kraj perioda, avgust 2019.) 123,5 118,5 118,2 117,8 117,8 118,3
  EUR/RSD (prosek, januar-avgust 2019.) 123,0 121,4 118,3 118,0 117,8 118,0
  USD/RSD (kraj perioda, avgust 2019.) 117,1 99,1 101,0 106,6 106,1 102,9
  USD/RSD (prosek, januar-avgust 2019.) 111,3 107,9 99,4 105,2 104,3 104,4
  EUR/USD (kraj perioda, avgust 2019.) 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2
  EUR/USD (prosek, januar-avgust 2019.) 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1
  Datum preseka 20, septembar 2019. Izvor: Raiffeisen Istraživanje, NBS, Republički Zavod za Statistiku, Ministarstvo Finansija
  *procena