Istraživanja

Uz Raiffeisen tim analitičara budite uvek u toku sa aktuelnim trendovima u ekonomiji, monetarnoj i fiskalnoj politici.

Raiffeisen RESEARCH

 • Raiffeisen RESEARCH je prepoznatljiv brend na polju makroekonomske analize u regionu Centralne i Istočne Evrope.
 • Odabrani tim analitičara Raiffeisen grupe izveštava svoje klijente detaljno i pravovremeno o aktuelnim trendovima u ekonomiji, monetarnoj i fiskalnoj politici.
 • Kroz brojne publikacije iz ove oblasti pomaže klijentima u donošenju poslovnih i investicionih odluka kao i u procesu planiranja poslovnih poduhvata.
 • Zajedničkim naporima analitičara iz celokupne Raiffeisen grupe omogućeno je kreiranje jedinstvene slike koja sagledava efekat dinamičnih dešavanja na globalnim finansijskim tržištima na celokupan region centralne i istočne Evrope.
 • Mesečni ekonomski izveštaj

  Ekonomska aktivnost 2016 2017 2018p Trenutno 2020p 2021p
  Nominalni BDP (mlrd evra) 36,7 39,2 42,9 / 49,4 52,2
  BDP po stanovniku (evra) 5,203 5,581 6,137 / 7.121 7.557
  Realni BDP (% gng, Q3 2019) 3,3 2,0 4,4 4,8 3,0 3,0
  Industrijska proizvodnja (% gng, decembar 2019) 4,7 3,5 1,3 8,3 1,8 3,0
  Stopa nezaposlenosti (% prosek, treći kvartal 2019) 15,3 13,5 12,7 9,5 10,0 10,0
  Zarade
  Prosečna mesečna bruto zarada (evra, novembar 2019.) 522,2 532,5 561,2 664,0 595,4 612,2
  Bruto nominalna zarada (% gng, novembar 2019.) 5,2 0,5 3,0 11,3 3,0 3,0
  Cene
  Indeks potrošačkih cena (kraj perioda, % gng, decembar 2019.) 1,6 3,0 2,0 1,9 2,0 2,2
  Indeks potrošačkih cena (prosek, % gng) 1,2 3,2 2 1,7 1,9 2,1
  Javni sektor
  Budžetski bilans (% BDP-a, decembar 2019.) -1,3 0,7 0,5 0,3 -0,7 -1,0
  Javni dug (mlrd evra decembar 2019.) 24,8 23,2 23,0 23,9 23,2 24,5
  Javni dug (% BDP-a, decembar 2019.) 67,6 59,2 53,8 51,5 47,5 47,5
  Spoljni sektor
  Ukupan spoljni dug (mlrd evra, septembar 2019) 26,5 25,735 26,9 28,6 26,0 26,2
  Spoljni dug (% BDP-a, septembar 2019) 72,2 65,7 62,9 61 52,6 50,2
  Bilans tekućeg računa (mlrd evra, jan-nov 2019.) -1,075 -2,09 -2,1 -2,8 -2,5 -3
  Bilans tekućeg računa (% BDP-a) -2,9 -5,3 -4,9 / -5,1 -5,7
  Trgovinski bilans (mlrd evra, jan-nov 2019.) -2,2 -3,035 -4,2 -3,9 -3,5 -3,5
  Trgovinski bilans (% BDP-a) -6,0 -7,7 -9,8 / -7,1 -6,7
  Zvanične devizne rezerve (mlrd evra, januar 2020.) 10,204 9,96 11,3 13,7 11,5 11,5
  Zvanične devizne rezerve (% BDP-a, januar 2020.) 27,8 25,4 26,4 29,4 23,3 22,0
  Neto strane direk. investicije (mlrd evra, jan-nov 2019.) 1,9 2,415 3,2 3,1 1,7 1,5
  Neto strane direk. investicije (% BDP-a) 5,2 6,2 7,5 / 3,4 2,9
  Kamatne stope
  NBS referentna kamatna stopa (% prosek, januar 2020.) 4,2 3,9 3,1 2,3 2,1 2,0
  NBS referentna kamatna stopa (% kraj perioda, januar 2020.) 4,0 3,5 3,0 2,3 2,0 2,0
  3M BELIBOR (% prosek, januar 2020.) 3,4 3,4 2,9 1,6 1,8 1,6
  3M BELIBOR (% kraj perioda, januar 2020.) 3,5 3,1 3,0 1,6 1,6 1,6
  Devizni kursevi
  EUR/RSD (kraj perioda, januar 2020.) 123,5 118,5 118,2 117,6 118,0 118,2
  EUR/RSD (prosek, januar 2020.) 123,0 121,4 118,3 117,6 117,8 118,0
  USD/RSD (kraj perioda, januar 2020.) 117,1 99,1 101,0 106,7 102,6 98,5
  USD/RSD (prosek, januar 2020.) 111,3 107,9 99,4 106,6 104,2 100,6
  EUR/USD (kraj perioda, januar 2020.) 1,1 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2
  EUR/USD (prosek, januar 2020.) 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,2

  Datum preseka 19, februar 2020. Izvor: Raiffeisen Istraživanje, NBS, Republički Zavod za Statistiku, Ministarstvo Finansija