Skip to main content
kako-smo-vam-dostupni-stage

Kako smo Vam dostupni?

Otkrijte na koje načine je Raiffeisen banka dostupna svojim poslovnim korisnicima i poboljšajte poslovanje koristeći mnogobrojna digitalna rešenja. 

Idite odmah na:

Onlajn pristup 24/7
Najsavremenije mobilno/elektronsko bankarstvo
Jednostavnija i brža uplata pazara

eFakture u Moja mBanka BIZNIS aplikaciji

Raiffeisen je prva banka na domaćem tržištu koja je integrisala Sistem elektronskih faktura (SEF) sa biznis aplikacijom za mobilno bankarstvo. 

Naši klijenti mogu da pregledaju fakture sa trenutnim statusom, preuzimaju fakture i prateću dokumentaciju, menjaju u našim aplikacijama statuse faktura koji se prosleđuju SEF-u i plaćaju odobrene ulazne fakture bez manuelnog popunjavanja elemenata platnih naloga. 

Višenamenski bankomat Raiffeisen banke

Novi koncept bankarstva u filijalama naše banke

Mi razumemo da privrednici i preduzetnici treba svoje vreme da ulože u razvoj biznisa, a ne da ga troše u redovima u banci. Zato u našim filijalama više ne morate da čekate red ispred blagajne, već su Vam 24/7 na raspolaganju višenamenski bankomati, na kojima pored podizanja dinarskih iznosa, na jednostavan način možete da uplatite pazar, u vreme koje Vama najviše odgovara.

Naše stručne kolege u filijalama na raspolaganju su Vam za podršku i pomoć prilikom korišćenja ovih modernih bankomata.

Uplata pazara na višenamenskim bankomatima Raiffeisen banke

Uplata pazara na višenamenskim uređajima

Uplatu pazara sada možete da vršite na našim višenamenskim bankomatima uz niz prednosti:

  • uplaćujete pazar u vreme koje Vam najviše odgovara – višenamenski bankomati u filijalama su dostupni 24 sata, 7 dana u nedelji ili u okviru radnog vremena tržnog centra u kom se nalaze
  • svaka uplata je odmah proknjižena na Vaš račun, nezavisno od vremena kada je izvršena
  • za uplatu nije potrebna kartica, već kao numerički kod unosite svoj PIB (9 cifara)

Limiti na višenamenskim uređajima

 Dvovalutni VNUDinarski VNU
Maksimalan dnevni limit300.000 RSD po računu3.500.000 RSD po računu
Maksimalan limit po jednoj uplatnoj transakciji150.000 RSD po računu600.000 RSD po računu
Maksimalan broj novčanica po transakciji90295
Apoeniod 100 RSD i višeod 100 RSD i više

 

Digitalna ponuda za poslovne klijente naše banke

Bezbednosne preporuke i saveti

U nastavku ćete naći preporuke i savete banke važne za opštu bezbednost u digitalnom okruženju, plaćanja na internetu i korišćenje platnih kartica. Preporučujemo Vam da se zbog sopstvene sigurnosti, očuvanja privatnosti podataka i zaštite svojih sredstava, detaljno upoznate sa njima.