Skip to main content
Untitled design - 1

Platne kartice

Obavljajte plaćanja u zemlji i inostranstvu sa Mastercard Business kreditnom karticom i sigurno plaćajte putem interneta uz 3D Secure uslugu.

Praktičnost
Fleksibilnost
Bezbednost i kontrola

Mastercard Business Debit

Svaka firma (malo preduzeće ili radnja) koja je klijent Raiffeisen banke ima pravo podnošenja Zahteva za izdavanje poslovnih platnih kartica u koje spada i Mastercard Business Debit kartica. Odobrenjem zahteva i potpisivanjem Ugovora o korišćenju poslovne kartice, firma postaje nosilac kartice sa pravom imenovanja njenih korisnika.

  • obavljate sva plaćanja u zemlji i inostranstvu na svim prodajnim mestima koje imaju istaknut znak Mastercard
  • podižete gotovinu na bankomatima i šalterima Raiffeisen banke i drugih banaka prihvatilaca Mastercard kartica
  • plaćanje robe i usluga preko Interneta i putem MO/TO transakcija (Mail Order, Telephone Order)
  • jednostavno i elegantno završavate sve poslove Vaše firmebezbedno odlazite na službeni put, jer Vam ova kartica garantuje sigurnost

Svaka firma (malo preduzeće ili radnja) koja je klijent Raiffeisen banke ima pravo podnošenja Zahteva za izdavanje poslovnih platnih kartica u koje spada i Mastercard Business Debit kartica.

Odobrenjem zahteva i potpisivanjem Ugovora o korišćenju poslovne kartice, firma postaje nosilac kartice sa pravom imenovanja njenih korisnika.Nosilac kartice može imenovati neograničen broj korisnika Mastercard Business Debit kartice.

Mastercard Business Debit kartice se izdaju na ime njenih korisnika, a u ime firme kao nosioca kartice otvaraju se dinarski i devizni račun, i na njih polažu novčana sredstva koja će se koristiti putem kartice.

Korisnik Mastercard Business Debit kartice stiče pravo raspolaganja sredstvima na novootvorenim računima firme za koje je vezano korišćenje kartica, a nosilac kartice ima u svakom trenutku pravo povlačenja i oduzimanje kartice od korisnika. Sva plaćanja i troškove koje napravi korisnik kartice u potpunosti snosi nosilac Mastercard Business Debit kartice.

Kartica se izdaje na osnovu ugovora izmedu Raiffeisen banke i firme koju predstavlja vlasnik, koji zaključuju i potpisuju ovlašćena lica Raiffeisen banke i zainteresovane firme. Ovim ugovorom definišu se pravila i uslovi za izdavanje i korišćenje Mastercard Business Debit kartice.

Nakon potpisivanja ugovora, Korisnički servis Raiffeisen banke otvara dinarski i devizni račun za koje će biti vezano korišćenje kartice.Godišnja članarina i troškovi korišćenja kartice su regulisani Tarifom Raiffeisen banke, a kartica se izdaje sa rokom važenja od 24 meseca.Raiffeisen banka se obavezuje da dostavlja nosiocu Mastercard Business Debit kartice jedanput mesečno standardne izveštaje o stanju po računima.

DinaCard Business Debitna kartica

Potpisivanjem ugovora o korišćenju DinaCard Business Debit kartice, firma (malo preduzeće ili radnja) postaje nosilac kartice, sa pravom imenovanja njenih krajnjih korisnika. Nosilac kartice može imenovati neograničen broj krajnjih korisnika.

Prilikom korišćenja kartice, banka ne naplaćuje godišnju članarinu. DinaCard Business debitna kartica se može koristiti samo u zemlji za bezgotovinsko plaćanje robe i usluga, plaćanje robe i usluga putem interneta, kao i za podizanje gotovine do visine raspoloživih sredstava na računu.

Mastercard Business Credit

U saradnji sa kompanijom Mastercard, Raiffeisen banka izdaje kreditnu karticu na revolving osnovi namenjenu malim preduzećima.

Kartica se izdaje na osnovu podnetog zahteva, po jednostavnoj i brzoj proceduri, a kreditni limit, koji može biti između 500 i 10.000 evra, se odobrava u zavisnosti od visine ostvarenih prihoda i ostalih pokazatelja uspešnosti poslovanja preduzeća.

Raiffeisen Mastercard kartica funkcioniše na revolving osnovi, što znači da je preduzeće u obavezi da mesečno uplaćuje željeni deo duga i na taj način obnavlja odobreni kreditni limit.

Kamata na dinarska sredstva banke iznosi 1,95% na mesečnom nivou i plaća se samo na ostatak neizmirenog duga. Posebnu pogodnost omogućava korišćenje grejs perioda u trajanju od 45 dana.

Kartica se može koristiti za plaćanje roba i usluga i podizanje novca na bankomatima i šalterima banaka u zemlji i inostranstvu, te za plaćanja preko interneta. Rok važnosti kartice je 24 meseca, a minimalni iznos mesečne uplate iznosi 10% od ukupnog duga, a korisnik kartice može da odabere opciju uplate putem trajnog naloga i to 10% ili 100% od ukupnog iznosa duga.

Uz osnovnu karticu preduzeća, banka može da izda i neograničen broj dodatnih kartica, čijim korišćenjem se zadužuje račun osnovne kartice, u okviru dozvoljenog limita. Naravno, za korišćenje dodatnih kartica neophodna je saglasnost ovlašćenog lica u preduzeću.

Bezbednost

Bezbednosne preporuke i saveti

U nastavku ćete naći preporuke i savete banke važne za opštu bezbednost u digitalnom okruženju, plaćanja na internetu i korišćenje platnih kartica.

Shot of a mature woman leaning on her husband while he works on his laptop

3D Secure - sigurno plaćanje putem interneta

3D Secure je usluga koju Raiffeisen banka pruža svojim korisnicima platnih kartica za sigurno plaćanje putem interneta. Usluga je besplatna za korišćenje i pruža potpunu zaštitu prilikom onlajn plaćanja, a aktivacija usluge je vrlo jednostavna.