Dozvoljeno prekoračenje računa

Raifeisen banka je svojim klijentima, kao i onima koji to još uvek nisu, omogućila korišćenje dozovoljenog prekoračenja računa.

Važno obaveštenje

 • Obaveštenje za korisnike kreditnih kartica

  Povodom primene Odluke Narodne banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema (kojom je utvrđena obaveza banke da korisnicima kartica ponudi zastoj u otplati obaveza po kreditnim karticama – moratorijum, koji traje dok traje vanredno stanje, a ne kraće od 90 dana), obaveštavamo Vas da dug na izvodu predstavlja informaciju za Vas, ali ne i obavezu da taj dug ili njegov deo namirite dok traje moratorijum.

  Korisnicima kartica, koji su se opredelili za izmirivanje obaveza po kartici putem trajnog naloga, banka naplatu obaveza neće izvršavati putem trajnog naloga u periodu dok traje moratorijum.

  Ukoliko želite da izvršite uplatu dela ili svih obaveza po kreditnoj kartici iz izvoda, molimo Vas da to učinite putem elektronskih kanala – instrukcije za uplatu su navedene u izvodu koje Vam banka dostavlja svakog meseca.

RaiffeisenOnLine elektronsko bankarstvo

RaiffeisenOnLine je elektronski, finansijski servis Raiffeisen banke koji omogućava korisniku obavljanje i pregled finansijskih transakcija, kao i online uvid u stanje svih računa, nezavisno od radnog vremena banke.

RaiffeisenOnLine je sistem elektronskog bankarstva namenjen domaćim i stranim pravnim licima i preduzetnicima koji žele da upravljaju svojim sredstvima na najbolji način.

Uđite u trku sa vremenom, budite RaiffeisenOnLine!

 • Saznajte više
  • Usluge koje pruža RaiffeisenOnLine

   • dinarska i devizna plaćanja
   • online pregled stanja, prometa i izvoda po računima (sa arhivom naloga i izvoda)
   • pregled i raspored priliva iz inostranstva
   • pregled nostro doznaka, SWIFT poruka i obračun naknada
   • pregled po Visa i Master business računima i karticama
   • menjačnica – prenos sa deviznog računa na dinarski račun
   • kursne liste sa mogućnošću biranja datuma i preuzimanja
   • slanje spiskova plata i obustava po kreditima
   • zahtev za potvrde o izvršenim plaćanjima
   • Rad sa HoV
  • Prednosti korišćenja sistema RaiffeisenOnLine

   • Online stanje i promet po računima
   • Povoljnija tarifa u domaćem i međunarodnom platnom prometu
   • Produženo vreme prijema naloga za plaćanje
   • Smanjenje obimne papirologije klijenata
   • Brzo izveštavanje klijenata o obavljenim transakcijama
   • Brzo, sigurno i jednostavno obavljanje platnog prometa
   • Mogućnost povezivanja sa internim finansijskim sistemom klijenta
   • Arhiva naloga na raspolaganju
   • Veza sa bankom 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji
  • Neophodna oprema za RaiffeisenOnLine

   • Računar sa internet pristupom
   • USB token/smart kartica sa elektronskim srtifikatom
   • Čitač smart kartice
  • RaiffeisenOnLine koncept sigurnosti

   RaiffeisenOnLine je siguran, brz i jednostavan sistem elektronskog bankarstva! Radi sigurnosti korišćenja usluga RaiffeisenOnLine, banka korisniku dodeljuje USB token/smart karticu sa elektronskim sertifikatom koji omogućavaju elektronsko potpisivanje finansijskih transakcija, a istovremeno obezbeđuju pouzdanu identifikaciju i autentifikaciju korisnika, zaštitu tajnosti i integriteta podataka. Kao mere sigurnosti koriste se:

    

   • USB token/smart kartica koji predstavljaju sigurnosni uređaj sa ugrađenim čipom, na kome se čuva elektronski sertifikat i kriptografski ključevi neophodni za korišćenja RaiffeisenOnLine sistema.
   • PIN kod koji korisnik bira sam
   • Password politika
   • Elektronski potpis
   • Mogućnost biranja jednog ili više potpisnika po računu za plaćanje sa hijerarhijom potpisa
   • Definisanje različitih privilegija za zaposlene
   • Promena privilegije u svakom trenutku na zahtev klijenta

   Bezbednosna pravila za upotrebu RaiffeisenOnLine

  • Potrebna dokumentacija za pristup RaiffeisenOnLine