Skip to main content
Untitled design - 1

Poslovni računi za 30 minuta bez odlaska u banku

Otvorite poslovne račune potpuno onlajn i iskoristite pogodnosti besplatnog održavanja Biznis iRačuna u prvih 12 meseci, dok su Vam mobilno i elektronsko bankarstvo na raspolaganju bez naknade tokom trajanja ugovora.

0 RSD prvih godinu dana
Samo lični dokument
Potpuno onlajn
Više vrsta računa
Happy female clothes designer standing against her workbench with an open laptop on it and using a smart phone

Besplatno održavanje prvih 12 meseci

Prvih godinu dana besplatno održavanje računa uz dve platne kartice koje možete preuzeti u filijali. Najnovije aplikacije za digitalno bankarstvo sa besplatnim održavanjem.

Caucasian mid adult man in earphones working on laptop in office

Potrebni samo lična karta ili pasoš

Pripremite samo svoj identifikacioni dokument i otvorite Biznis iRačun i druge poslovne račune brzo i lako. Ukoliko je lična karta sa čipom potrebno je da pripremite očitanu ličnu kartu.

Busy mid aged business woman working in office with laptop reading document. Mature professional female manager lawyer attorney holding paper finance report sitting at desk in office. Copy space

Bez odlaska u banku

Sve je potpuno onlajn. Uz video razgovor sa agentom banke i elektronskim potpisom nema potrebe za odlaskom u banku.

An entrepreneur at work at his workshop, a small business repairing and working with shoes and other crafts.

Dinarski i devizni računi

Pored dinarskog Biznis iRačuna na raspolaganju su Vam devizni račun za ino prilive, devizni račun za kupovinu deviza i račun bolovanja.

Besplatne digitalne usluge uz otvoren račun za preduzetnike

Tekući račun uz besplatne digitalne usluge

Ukoliko već niste korisnik Moja mBanka biznis i Moja eBanka biznis, održavanje aplikacija je besplatno u toku trajanja ugovora o tekućem računu.

Ko može da aplicira?

Ovaj proces dostupan je preduzetnicima i društvima sa ograničenom odgovornošću sa jednim vlasnikom, gde je vlasnik ujedno i zastupnik. Neophodno je da vlasnik bude državljanin Republike Srbije.

Šta treba da znate

Online proces za otvaranje tekućeg računa za pravna lica dostupan je preduzetnicima i društvima sa ograničenom odgovornošću sa jednim vlasnikom registrovanim u agenciji za privredne registre koji nemaju dinarski tekući račun u Raiffeisen banci. U ovom procesu mogu da apliciraju fizička lica državljani Republike Srbije koja su registrovana i kao vlasnici i kao zastupnici u jednom pravnom licu.

Potrebno je da fizički kod sebe imate jedan od ova dva dokumenta za potrebe identifikacije. Ukoliko na ličnoj karti nemate trenutnu adresu prebivališta, potrebno je da pripremite i dokument koji sadrži adresu prebivališta (očitanu ličnu kartu, saobraćajnu dozvolu ili rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu) ili račun za telefon, električnu energiju ili komunalne usluge koji glasi na Vaše ime.

Uređaj sa navedenim brojem telefona treba da imate kod sebe jer ćemo Vam tokom procesa slati kodove koje je potrebno da unesete da biste završili verifikaciju.

Računar ili telefon koji koristite u procesu mora imati kameru sa zvukom za kratak video razgovor sa zaposlenim banke prilikom identifikacije.

Dodatne poslovne račune možete otvoriti preko Vaše Moja mBanka ili Moja eBanka.

Otvorite Biznis iRačun online za 30 minuta